Napísal 12. februára 2019

Pozvánka na Tretiu eparchiálnu púť do Svätej zeme

Gréckokatolícky eparchiálny úrad v Bratislave pozýva na tretiu eparchiálnu púť do Svätej zeme za účasti bratislavského eparchu, vladyku Petra Rusnáka. Púť sa uskutoční v dňoch od 1. do 8. mája 2019, z Bratislavy (odlet z Viedne). Cena je 670,- Euro, plus obslužné a vstupy podľa programu.

KONTAKT: Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Eparchiálnom úrade (kontaktná osoba – o. Vladimír Skyba) alebo na gréckokatolíckych farských úradoch, prípadne v CK Awetour.

CK AWERTOUR Eparchiálny úrad Bratislava
Trnavská 50
Bratislava
tel/fax:02/524 92922,

e-mail:ck@awertour.sk
www.awertour.sk
ul. 29. augusta 7
BratislavaTel: 02/52 622 081
e-mail: eparchia@grkatba.sk
www.grkatba.sk

PÚŤ DO SVÄTEJ ZEME
Termín: 1. – 8. mája 2019

Cena: 670,- EURO

V cene je zarátané:
– letenka, letiskové a palivové príplatky
– 7x ubytovanie s polpenziou v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
– doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
– odborný sprievodca – kňaz
– autobusová doprava na letisko a späť

V cene nie je zarátané:
obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Svätej zemi/
komplexné cestovné poistenie (pre rok 2018 to činilo 2,- Euro na osobu a deň)

Upozornenie!
Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.

Platnosť cestovného pasu musí byť ešte 6 mesiacov po návrate!

RÁMCOVÝ PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:

1. deň: odchod autobusom z Bratislavy na letisko do s následným odletom do Tel Avivu . Transfer autobusom do Betlehema, večera a nocľah.

2. deň: po raňajkách prehliadka Betlehema – bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

3. deň: po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru: Domus Galilaeae, hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum – dom sv. Petra, Tabgha – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva Jardenitu /rieka Jordán/ – obnovenie krstných sľubov a miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Večera a nocľah v Nazarete / Tiberias /.

4. deň: po raňajkách prehliadka Nazareta – baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Odchod do Haify, návšteva kláštora Stella Maris. Pokračovanie v ceste do Betlehema. Večera a nocľah v Betleheme.

5. deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta – Betfage, návšteva Olivovej hory – prehliadka kostola Pater Noster – Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

6. deň: po raňajkách prehliadka Betánie – Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha, Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu. Večera a nocľah v Betleheme.

7. deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta – Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii – Golgote. Večera a nocľah v Betleheme.

8. deň: raňajky, odchod autokarom do Tel Avivu s následným odletom. Transfer autobusom z letiska do Bratislavy.

Duchovný program je spojený s každodennou svätou liturgiou.

Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.

Zdroj: Eparchiálny úrad