Napísal 12. februára 2019

V nedeľu priamy prenos z katedrály na TV LUX (10:30 h.)

V nedeľu, 17. februára 2019 (Nedeľa Márnotratného syna), Katolícka televízia TV LUX odvysiela v priamom prenose o 10:30 h. archijerejskú svätú liturgiu z Bratislavy, z Katedrálneho chrámu Povýšenia vznešeného a životodarného kríža. Ide o prvý prenos sv. liturgie z našej katedrály cez TV LUX.
Hlavným slúžiteľom liturgie v slovenskom jazyku bude vladyka Peter Rusnák,
Spev: Katedrálny zbor Chryzostomos pod vedením Martina Škovieru.
Kantoruje: prof. Daniel Škoviera.