Napísal 13. februára 2019

Vo farnosti Trenčín slávia 1150. výročie odchodu do večnosti sv. Konštantína Cyrila

Gréckokatolíci v Trenčíne  a okolí slávia osobitným spôsobom sviatok sv. Konštantína Cyrila

Vo štvrtok, 14. februára si pripomíname 1150. výročie smrti svätého Konštantína Cyrila, ktorý zomrel v Ríme 14. februára roku 869. Liturgický názov sviatku v našom obrade znie: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov.

Sv. Cyrilovi Metodovi je v bratislavskej eparchii zasvätená farnosť v Trenčíne. Farnosť Prievidza má zasa patrocínium Svätých Sedmopočetníkov, medzi ktorých sa počítajú aj sv. Cyrila a Metod. Jediným – zatiaľ ešte rozostavaným chrámom – zasväteným sv. Cyrilovi a Metodovi v bratislavskej eparchii je chrám v Trenčíne.

Pri príležitosti sviatku sv. Konštantína Cyrila zorganizovala trenčianska gréckokatolícka farnosť duchovnú obnovu, na ktorú srdečne pozýva. Počas týchto dní budú vystavené k verejnej úcte relikvie sv. Konštantína Cyrila, ktoré farnosť zapožičala z Diecéznej svätyne sv. Andreja – Svorada a Beňadika zo Skalky pri Trenčíne.

Historická a liturgická poznámka. Sviatok sv. Cyrila pripadá každoročne na 14. februára a sviatok sv. Metoda na 6. apríla. Spoločne ich vo východnej cirkvi oslavujeme tiež 11. mája a v spoločenstve sv. Sedmopočetníkov 27. júla. Chorvátsko, Čechy, Morava a Slovensko však dostali povolenie sláviť pamiatku obidvoch naraz, a to 5. júla, kedy sa u nás konajú celonárodné oslavy a tento deň je aj štátnym sviatkom.

31. decembra 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme hovorievať – cítiť dodnes. Chráňme si, rozvíjajme a odovzdávajme toto dedičstvo i ďalším generáciám.

Program výročnej oslavy v našich farnostiach bude nasledovný:

Utorok 12. februára 2019
Nové Mesto nad Váhom – Kaplnka sv. Ondreja
17:00 hod. sv. liturgia, Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi a uctenie relikvií

 

Streda 13. februára 2019 – predvečer sviatku
Trenčín – Kaplnka bl. Tarzície v CMŠ (materskej škole) v Trenčíne:
17:00 hod. – Večiereň

Trenčín – Kaplnka sv. Anny — Vyloženie relikvií a ikony sv. Cyrila a Metoda k verejnej úcte

18:00 hod. sv. liturgia (slovenská); po sv. liturgii Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi a uctenie si relikvií

 

Štvrtok 14. februára 2019
Trenčín – Kaplnke bl. Tarzície v CMŠ
10:00 hod. Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi a uctenie si relikvií sv. Konštantína Cyrila (za účasti detí z Cirkevnej materskej školy bl. Tarzície)

17:00 hod. sv. liturgia (cirkevnoslovanská); – po sv. liturgii Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi a uctenie si relikvií sv. Cyrila

 

Nedeľa 17. februára 2019
Prievidza – Mariánsky chrám
7:00 hod. sv. liturgia, Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi a uctenie relikvií

Sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!

 

Informoval: Igor Cingeľ, farár Trenčín