Napísal 5. januára 2022

Predvečer Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika

5.1. Predvečer osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas

V predvečer sviatku Bohozjavenia nám Gréckokatolícka cirkev pripomína svätých mučeníkov Teopempta a Teónasa. Mená dnešných svätcov majú grécky  pôvod. Teopempt znamená „Boh je veľkolepý“. Teónas znamená „Prezieravý“.Podľa životopisnej legendy, dnešní svätci zomreli v prvom roku prenasledovania za cisára Diokleciána v Nikomédii okolo roku 285. Teopempta sťali a Teónasa, ktorý sa zvykne nazývať aj Sinesios, pochovali zaživa. Práve vďaka Teopemptovi kedysi pohanský čarodej Teónas uveril v Krista, keď Teopempt nezomrel po tom, ako mu podal otrávené jedlo.

Cirkevný historik kardinál Caesar Baronius podľa zoznamov biskupov dokázal, že Teopempt v Nikomédii nebol biskupom.

Hlavy oboch mučeníkov ostali v Treviso a v roku 911 ich preniesli do benediktínskeho kláštora v talianskej Nonantole. Podľa svedectva z roku 930 prijal biskup Ratold z Verony pozostatky svätých mučeníkov Teopempta a Synézia, z ktorých časť uložil do svojho kláštora Radolfzell pri Bodensee. V nemeckom Radolfzelli sa dodnes uctievajú obaja svätí v tretiu júlovú nedeľu a sú taktiež patrónmi tohto miesta.

 

 

Prepodobná Synkletika

Jej meno má grécky pôvod a znamená „výnimočná“.

Panna zo 4. storočia pochádzala z Alexandrie, z bohatej macedónskej rodiny.

Podľa obšírneho životopisu, falošne pripisovanému Atanázovi Veľkému, sa Synkletika stala vzorom kresťanského života v pokání. Po tom, čo odmietla početné ponuky na sobáš, zložila sľub panenstva. Svoj majetok rozdala chudobným a utiahla sa so svojou slepou sestrou do samoty pred brány mesta Alexandria. Tam sa k nej pridalo a podriadilo jej duchovnému vedeniu množstvo ľudí.

Svoju chorobu, rakovinu, znášala s najväčšou trpezlivosťou. Prepodobná Synkletika zomrela ako 84 ročná, okolo roku 400.

Podľa LThK, BBKL spracoval o. Ján Sabol ml.
Zdroj: Vysielané Rádiom Lumen

Kategória: Východní svätci