Napísal 5. januára 2022

Priamy rozhlasový prenos archijerejskej liturgie na sviatok Bohozjavenia

Vo štvrtok 6. januára 2022 na sviatok Bohozjavenia odvysiela RTVS- Slovenský rozhlas na okruhu Rádio Regina (Regina Západ, Regina Stred, Regina Východ) o 09.05 hod. priamy prenos archijerejskej svätej liturgie z Katedrály Povýšenia svätého Kríža z Bratislavy. Hlavným slúžiteľom bude vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup.

Vzhľadom na aktuálne pandemické opatrenia sa na liturgii zúčastní len obmedzený počet ľudí.

-sg-

Kategória: Zo života eparchie