Home Zo života eparchie Sviatky Bohozjavenia – Osvietenia v katedrále 2022

Sviatky Bohozjavenia – Osvietenia v katedrále 2022

by Stano Gabor
0 comment

Sviatky Bohozjavenia – Osvietenia v katedrále 2022

V predvečer sviatku Osvietenia predsedal vladyka Peter v katedrále liturgickému sláveniu, ktoré začalo Veľkou večierňou spojenou s božskou liturgiou sv. Bazila Veľkého, pokračovalo veľkým Jordánskym svätením vody a skončilo sa Veľkým povečerím s lítiou.

Obrad Jordánskeho svätenia vody je jedinečným obradom, ktorý sa vykonáva len raz do roka, práve na sviatok Bohozjavenia. Súčasťou obradu je obsiahla modlitba a prosby o zostúpenie Svätého Ducha na túto vodu, aby sa stala „vodou Jordánu“. Počas modlitby biskup posviaca vodu troma úkonmi: ponorením trojsvietnika, dýchnutí a ponorením ruky. Obrad je zakončený trojitým spevom tropára a ponorením kríža, ktorý symbolizuje vstup Ježiša Krista do rieky Jordán a jeho pokrstenie Jánom Predchodcom.

Vo svojej homílii sa vladyka zamýšľal nad výzvou sv. Jána Predchodcu k pokániu. Ako zdôraznil, pokánie je obrátenie sa. „Obrátiť sa, to znamená, obrátim sa a zbadám Ježiša Krista vo svojom živote, jeho lásku. Z tejto lásky budú potom vyplývať dobré skutky. Pokánie je v prvom rade milosrdenstvo a láska k hriešnikovi.“

„Ježiš Kristus nás volá k skutočnému pravému životu s ním. A ak človek zažije jeho lásku, potom vidí aj mamonu, aj to, na čo doteraz opieral svoj život v celkom inom svetle.“ Ako príklad vladyka uviedol sv. Mikuláša Divotvorcu, ktorý, ako spievame v jeho kondáku, „pre svoj dôverný styk s milosrdným Bohom dosiahol veľkú svätosť.“

„Toto je účinok obrátenia. Veľká svätosť, pretože v intímnom slova zmysle ten človek žije v láske s Ježišom Kristom. To je Bohozjavenie, zjavenia sa Boha v mojom živote, v našich životoch. Nie preto, žeby nám to niekto nariadil, alebo že sa to musí, alebo že ja to tak chcem, nie. Boh ťa miluje. Boh ti odpustil a odpoveďou na túto jeho nezaslúženú a zadarmo danú lásku je potom tvoj život. A z toho sa vidí, že či tá milosť a či tá láska vstúpila do toho človeka, do toho jeho života, alebo či to ostalo len tak na povrchu. Kiež by sa toto stalo počas tohto sviatku.“

V deň sviatku, 6. januára vladyka predseda archijerejskej liturgii v cirkevnej slovančine, ktorú v priamom prenose vysielal Slovenský rozhlas o 9.05 hod.

Vo svojej homílii sa bratislavský eparcha zamýšľal nad názvom aktuálne sláveného sviatku – Zjavenie, ktorý by sme mohli charakterizovať ako akési prekvapenie, alebo zdesenie, alebo očarenie. „Všetci by sme čakali Ježiša Krista silného, Spasiteľa, víťazného, tak ako mnohí, aj dnes, ešte túžia a predstavujú si Cirkev. A Ježiš Kristus prichádza ako ten, ktorý je posledný, slabý, zaradí sa nie medzi tých predákov štátnych, politických, náboženských, ale medzi hriešnikov. A človek by mal byť z toho skutočne prekvapený a šokovaný. A z čoho? Z Ježišovej lásky k hriešnikovi. Lebo my práve toto nemáme.“

„Všetci sme boli vychovávaní vždy len v jednej schéme: Ak si dobrý, rodičia ťa pochvália. Ak si doniesol jednotku zo školy, ak si vyhral nejaký turnaj, ak si doma poupratoval, dostaneš pochvalu. Ak urobíš niečo zlé, prichádza trest. To je schéma, ktorú máme všetci v sebe veľmi silno zakódovanú. A myslíme si a boli sme – počas celých dejín spásy ľudstva, i tvojho života – presvedčení, že aj Boh takto zmýšľa. Ak si dobrý, dostaneš od neho pochvalu, ak si zlý, čakaj trest. A Boh zrazu povie: Ale veď ja ťa milujem! Či robíš zlé skutky, dobré skutky… milujem ťa preto, že existuješ! Preto, že som ťa chcel mať na svete. Preto ťa milujem! Lebo ty si moja milovaná dcéra, môj milovaný syn!“

„Božiu lásku nemôžeš zničiť ničím. Boh ťa bude stále milovať. A to je práve šanca a cesta k nášmu obráteniu, nášmu pokániu. Pokánie, obrátenie je totálne, úplné a trvalé zjednotenie sa s Božou vôľou, s Božou láskou. To je obrátenie. A k tomuto nás vedie Ježiš Kristus, lebo Ja a Otec sme jedno (Jn 10, 30). A Otec dnes povedal o svojom synovi, že ho miluje, že v ňom má zaľúbenie, lebo on prichádza, aby priviedol celé ľudstvo k nemu vo svojej osobe.“

„A to je to prekvapenie. Ježiš Kristus vedie celé ľudstvo, celý zástup, každého z nás hriešnikov k Otcovi. Aby sme sa obrátili. Aby sme uverili v túto lásku a aby sme nechali, aby ona pôsobila v našom živote. A to potom dáva výsledok života, že človek robí dobré skutky. Ale nie preto – ako sme počuli v prvom čítaní (porov. Tít 3, 5) –, že sme robili dobré skutky nás Boh spasil. On nás miloval už predtým. On prichádza dnes, aby sa postavil do jedného radu s tebou a so mnou. Aby ti dal šancu, aby ti dal nádej, že tvoj život sa môže zmeniť.

A dnes Ježiš Kristus povie: Je nádej pre teba. Lebo ja som s tebou (porov. Mt 28, 20). A toto zjavenie je obrovským prekvapením pre človeka. Boh ťa neopustil, ani na teba nezabudol, je stále s tebou, v Ježišovi Kristovi, ktorý prichádza, aby človeka povzbudil: Poď, poď k Otcovi! A toto svetlo, za ktorým by človek mal ísť, aby túto nádej stále v sebe nosil, je svetlo lásky Ježiša Krista. Toto zjavenie, táto láska dnes pozýva všetkých.

-sg-

Foto: Jordánskej svätenie vody (Helena Vislocká)

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava