Napísal 12. júna 2020

Prihlasovanie na LET-ku spustené up date

Ako bolo oznámené, druhý júlový týždeň, od 5. do 10. júla 2020, sa uskutoční jubilejný desiaty ročník LET-ky.

Bude sa konať na Chate Trubárka pri Trenčíne (https://www.trubarka.sk), pri dodržaní štátom predpísaných prísnych hygienických opatrení, ktoré platia od 3 júna.

Podrobné Usmernenie hlavného hygienika SR v tejto súvislosti je zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_zotavovacie_podujatia.pdf ).

Téma tohtoročného tábora znie: Do boja s Goliášom! „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (2 Kor 12, 9)

Prihlasovací formulár: TU

Uzávierka prihlásenia: 24. jún 2020

Prihlásenie bude platné až po doručení potvrdzujúceho e-mailu zo strany organizátora.

Cena tábora na jedno dieťa je 100,-  Eur.
Táto cena je už dotovaná naším eparchiálnym úradom. Ďalšia pomoc – formou finančného príspevku, je v réžii miestnych farností. Kontaktujte osobne vášho farára alebo správcu farnosti. Vzhľadom ku kapacite zariadenia budú uprednostňované deti z cieľovej skupiny, pre ktorú je LET organizovaný – to je detí aktívnych členov farností.

Tábor sa koná už po desiaty krát a je určený pre deti a mládež z našich gréckokatolíckych farností, od ukončeného 2. ročníka základnej školy. Tábor je rozdelený na dve vekové kategórie: Prvú skupinu tvoria deti od 2. -7. ukončeného ročníka ZŠ; druhú skupinu tvoria staršie deti a mládež od 8. ročníka ZŠ a vyššie.

Informoval: Igor Cingeľ, Jozef Durkot

 

Kategória: Zo života eparchie