Home Zo života eparchie Protopresbyterská porada

Protopresbyterská porada

by Stano Gabor
0 comment

Na Eparchiálnom úrade v Bratislave sa v stredu 1. júna t.r. konala protopresbyterská porada protopresbyteriátu Bratislava-Trnava pod vedením protopresbytera, o. Rastislava Čižika.

Stretnutie sa začalo v Katedrále Povýšenia sv. kríža modlitbou tretej hodinky a pokračovalo prednáškou o. R. Čižika o kňazstve a pastorácii blízkosti podľa magistéria pápeža Františka. Následne sa kňazom prihovoril bratislavský eparcha vladyka Peter, ktorý zameral svoju pozornosť na homílie. Kňazom kládol na srdce, aby kázali kerygmaticky a aby dbali na krásu a dôstojnosť liturgie.

V pracovnej časti sa kňazi zaoberali aktuálnymi pastoračnými problémami, priebehom synodálnej cesty vo farnostiach a spoločnými pastoračnými aktivitami v najbližšej budúcnosti. Jednou z nich je aj slávenie Svetového dňa rodín na eparchiálnej úrovni, ktorý sa uskutoční v Šaštíne, 24.- 25.  júna 2022.

Bratské stretnutie bolo zakončené modlitbou šiestej hodinky v katedrále a spoločným obedom.

-sg-

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava