Napísal 13. mája 2019

Púť eparchie Parma (USA) do Ríma

V týchto dňoch (12. – 22. mája) sa koná Eparchiálna púť byzantskej katolíckej ruténskej Eparchie Parma z USA do Ríma, a to pri príležitosti jubilejného roka eparchie, ktorá tohto roku oslavuje 50. výročie svojho zriadenia. Púť sa koná pod vedením vladyku Milana Lacha SJ, parmského eparchu.

Eparchia Parma bol zriadená pápežom bl. Pavlom VI. bulou Quandoquidem Christus, 21. februára 1969 v rámci reorganizácie ruténskej Gréckokatolíckej cirkvi v USA.

Foto: Archijerejska litrugia v Russicu (12.5.2019)

 

Kategória: Zo života Cirkvi