Napísal 10. augusta 2019

Púť na Skalku 2019

V sobotu 20. júla a v nedeľu 21. júla 2019 sa konala výročná púť na Skalku pri Trenčíne, pútnické miesto nitrianskej diecézy. V rámci programu bola aj gréckokatolícke sv. liturgia, a to v sobotu 20. júla 2019 o 21:00 hod. (v cirkevnoslovanskom jazyku) na Starej Skalke – v jaskyni; hlavným slúžiteľom bol o. Igor Cingeľ z Trenčína. Počas liturgie bol k dispozícii na sv. spoveď o. Martin Mičovský, kaplán z farnosti Trenčín – mesto. Spevom liturgiu sprevádzali kantori z Trenčína.

V nedeľu 21. júla 2019 predsedal protosynkel bratislavskej eparchie. o. Vladimír Skyba gréckokatolíckej sv. liturgii na Novej Skalke, spoluslúžil o. Igor Cingeľ z Trenčína. Spevom liturgiu sprevádzali kantori z Trenčína. Na svätej omši o 10:30 hod. bol hlavným celebrantom a kazateľom Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup, ktorý v závere bohoslužby požehnal nový Pútnicky dom na Skalke, ktorý bol postavený a dokončený v tomto roku a bude slúžiť pútnikom i širokej verejnosti. Viac o aktivitách na starobylej pútnickej Skalke si môžete prečítať na: https://putnickemiestoskalka.sk/ .

o. Igor Cingeľ
Islustračná snímka

Kategória: Zo života Cirkvi