Napísal 7. augusta 2019

Spomienka na sv. Gorazda


V sobotu, 27. júla 2019, na sviatok Svätých sedmopočetníkov (Cyrila, Metoda, Gorazda, Klimenta, Nauma, Sáva a Angelára) sa v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža konala tradičná Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR Bratislave, ktorá tvorí súčasť XXX. svätogorazdovských dní na Slovensku. Podujatie organizovali: Bratislavská eparchia; Matica slovenská, Martin; Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava; Rada KBS pre vedu vzdelanie a kultúru; Spolok sv. Cyrila a Metoda, Michalovce.

Podujatie otvorila sv. liturgia, ktorú slávil protosynkel o. Vladimír Skyba. Vo svojej homílii poukázal na dielo solúnskych bratov a ich žiakov, ktoré malo v prvom rade evanjelizačný význam. Po liturgii sa prítomným prihovoril predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper a predseda Spoločnosti svätého Gorazda PaedDr. Miroslav Holečko. Vo svojich príhovoroch zdôraznili význam veľkomoravskej misie z národného, kultúrneho a vzdelanostného hľadiska.

Tretia časť programu patrila predstaveniu dramatického pásma pod názvom „Dúšok živej vody“, ktoré autorsky a režisérsky pripravil Peter Vrlík a v ktorom sa predstavili členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény. Ochotníci, oblečení v dobových kostýmoch, predstavili niektoré udalosti zo života sv. Konštantína Cyrila a Metoda.

Na záver sa generálny vikár o. V.Skyba poďakoval všetkým prítomným za účasť ako aj organizátorom za prípravu podujatia, ktorým si v našej katedrále každoročne pripomíname sv. Gorazda, ako jedného zo Sedmopočetníkov. Podujatie bolo ukončené pohostením v priestoroch Eparchiálneho úradu.

-sg-

Foto: Helena Vislocká

Kategória: Zo života eparchie