Napísal 7. augusta 2019

Púť po stopách svätých Sedmopočetníkov

Pozývame Vás na farskú púť Po stopách sv. Sedmopočetníkov, ktorú pripravujeme spolu s našimi gréckoktolíckymi farnosťami Trenčín a Trnava v dňoch od 28. augusta do 5. septembra 2019. Púť sa uskutoční autobusom a navštívime na nej mestá Skopje, Ochrid (Macedónsko), Berat (Albánsko) a Solún (Grécko).

Cena za osobu je 335 €. Svoj záujem nahláste do 15. júna 2019.

Prihlasovanie je na farských úradoch.

PODROBNÝ PROGRAM Infolist-Program-púte-k-sv-Sedmopocetnikom