Home Rada hierarchov Prešov: Rada hierachov rokovala po šiestykrát

Prešov: Rada hierachov rokovala po šiestykrát

by admin
0 comment
mitra

Šieste riadne zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku sa uskutočnilo v pondelok 7. júna v Prešove. Zúčastnili sa ho traja gréckokatolícki biskupi – prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR a bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák.

Otcovia biskupi v mene svojom a celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vyjadrili svoju spoluúčasť na utrpení mnohých ľudí v našej krajine v súvislosti s povodňami, uisťujú trpiacich o svojich modlitbách a potvrdili, že v nedeľu 13. júna 2010 sa aj vo všetkých gréckokatolíckych chrámoch na Slovensku uskutoční finančná zbierka pre postihnutých povodňami. Biskupi pozývajú veriacich k prejaveniu solidarity aj prostredníctvom tejto zbierky. Zároveň pri svätých liturgiách gréckokatolícki veriaci prednášajú prosbu za priaznivé počasie a odvrátenie dažďov.

Rada hierarchov zaslala blahoprajný list Mons. Bernardovi Boberovi pri príležitosti jeho vymenovania za nového košického arcibiskupa a metropolitu.

Venovala sa aj hľadaniu najvhodnejšej formy prekladu ďalších liturgických kníh – apoštolára, v ktorom sa nachádzajú liturgické čítania zo Skutkov apoštolov a listov apoštolov, ako aj paramejníka, ktorý obsahuje liturgické čítania – parameje – na večierne.

Hierarchovia zhodnotili ako veľmi vydarenú 1. metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutočnila 15. mája, a rozhodli o jej pokračovaní aj v budúcich rokoch.

Rokovali aj o detailoch 2. metropolitnej púte biskupov a kňazov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorá sa uskutoční 4. októbra 2010 v Bazilike minor v Ľutine. Dohodli sa tiež, že siedme riadne zasadanie Rady hierarchov sa bude konať 5. októbra 2010 v Prešove.

Historicky prvé riadne zasadanie Rady hierarchov sa v Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku, ktorú zriadil Svätý Otec Benedikt XVI. 30. januára 2008, konalo 1. októbra 2008 v Prešove. Podstatným znakom východnej cirkevnej identity je princíp synodality, ktorý sa viditeľne realizuje práve na Rade hierarchov a cez jej pôsobenie.

Zroj: ISPB

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava