Napísal 22. júla 2019

Pozvánka na XXVII. Spomienku na sv. Gorazda v Bratislave

altV sobotu, 27. júla 2019, na sviatok Svätých sedmopočetníkov  sa v Katedrálnom chráme Povýšenia svätého Kríža uskutoční podujatie s názvom XXVII. Spomienka na svätého Gorazda v hlavnom meste SR Bratislave, ktorá tvorí  súčasť XXX. svätogorazdovských dní na Slovensku. Podujatie organizujú: Bratislavská eparchia; Matica slovenská, Martin; Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava; Rada KBS pre vedu vzdelanie a kultúru; Spolok sv. Cyrila a Metoda, Michalovce.

Podujatie sa začne archijerejskou sv. liturgiou v katedrálnom chráme o 17. 00 h., ktorej hlavným celebrantom bude vladyka Peter Rusnák. O 18.00 h. program pokračuje slávnostnými príhovormi predsedu Matice slovenskej JUDr. Mariána Gešpera a predsedu Spoločnosti svätého Gorazda PaedDr. Miroslava Holečka. Tretiu časť programu tvorí dramatické pásmo Dúšok živej vody, ktorého autorom a režisérom je Peter Vrlík a v ktorom sa predstavia členovia Matičnej divadelnej ochotníckej scény.

Informoval: PaedDr. Miroslav Holečko
Ikona sv. Gorazda od akad. maliara Mikuláša Klimčáka

Kategória: Zo života eparchie