Home Východní svätci Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika (Svätý Niketas Vyznávač z Paflagónie)

Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika (Svätý Niketas Vyznávač z Paflagónie)

by admin
0 comment

13. 10. Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonik

Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Karpos znamená „ovocie“ a Agatonika „láskavá“. Význam mena Papyl je neznámy.

Karpa, Papyla a Agatoniku upálili v meste Pergamon. Stalo sa tak za vlády cisára Marka Aurélia  alebo cisára Décia.

Euzébius poznal  pôvodnú správu o ich mučeníctve. Zachovali sa nám iba rôzne prepracované verzie. Latinská redakcia opisuje iba udalosti a na rozdiel od ostatných tvrdí, že Agatonika neskočila sama do ohňa za Karpom a Papylom, ale aj ju – rovnako ako ich – upálili po súdnom procese, ktorý viedol prokonzul.

 

(Svätý Niketas Vyznávač z Paflagónie)

Jeho meno pochádza z gréčtiny a znamená „víťaz“.

Niketas je mních a vyznávač z Grécka z obdobia obrazoboreckých sporov. Pochádzal zo vznešeného rodu a predtým ako sa stal mníchom, bol asi členom ríšskeho súdu za čias cisárovnej Ireny a jej syna Konštantína. Cisárovnú zrejme zastupoval na 7. ekumenickom sneme z roku 787, hoci jeho meno dokumenty snemu nespomínajú.

Ako mních žil v kláštore hlavného mesta ríše. Po nastúpení cisára Teofila na trón za obranu uctievania ikon a pravej viery podstúpil mnohé utrpenia a bol vo vyhnanstve.

Tam aj zomrel v roku 838.

Na ikonách sa znázorňuje ako si uctieva obraz Krista Spasiteľa.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL, OCA spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava