Napísal 20. februára 2017

Syropôstny týždeň

Ikona_Vyhnanie z rajaTýždeň pred Syropôstnou nedeľou (Nedeľou odpustenia)
20. – 26. február 2017

Joel 2, 12-14: Teraz však – hovorí Pán – obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“ Možno, že sa zmení a odpustí a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu.

Z čítania (parémie) na Šiestej hodinke v stredu (modlí sa na obed).
Celé čítanie: Joel 2, 12 – 26

Minulá nedeľa bola Mäsopôstna, ktorá podľa zvyku bola posledným dňom, keď sa jedlo mäso; potom sa už nejedlo až do Paschy. Tento týždeň má pomenovanie Syropôstny a je posledným týždňom, kedy sa jedli mliečne výrobky pred Štyridsaťdenným pôstom, ktorý (liturgicky) začína po Večierni Syropôstnej nedel, 7. februára.

Ikona Vyhnanie z raja. Mozaika nachádzajúca sa v Palatínskej kaplnke v Palerme na Sicílii, polovica 12. stor.)

Kategória: Zo života eparchie