Napísal 23. februára 2021

Svätý mučeník Polykarp, smyrniansky biskup. (Náš prepodobný otec Alexander, zakladateľ kláštora mníchov stáleho bdenia

23. 2.  Svätý mučeník Polykarp, smyrniansky biskup

 

(Náš prepodobný otec Alexander, zakladateľ kláštora mníchov stáleho bdenia.)

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Obranca mužov“.

Dnešný svätec Alexander sa narodil  okolo roku 350 na jednom z ostrovov v Egejskom mori. Vychovali ho v Konštantínopole. Neskôr sa stal mníchom, misionárom a predstaveným kláštora v Sýrii a v Mezopotámii.

Okolo roku 420 sa vrátil späť do Konštantínopolu, kde založil kláštor mníchov stáleho bdenia. Ten pre svoje vysoko postavené ideály – absolútna chudoba, neustála liturgická modlitba a misijná činnosť – vzbudzoval obdiv i odpor. Alexandrov sklon k rigoróznej kritike, viedol ku konfliktu s klérom. Ten ho prinútil opustiť Konštantínopol.

Alexander potom založil nový kláštor pri Čiernom mori v bitýnijskom meste Gomon. Tam okolo roku 430 zomrel.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK  spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci