Home Zo života eparchie Tretie výročie Bratislavskej eparchie

Tretie výročie Bratislavskej eparchie

by admin
0 comment

V nedeľu, 30. januára 2011 si Bratislavská gréckokatolícka eparchia pripomenula tretie výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil 30. januára 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska Bratislava, a jej prvým eparchom (diecéznym biskupom) je Mons. Peter Rusnák.

Pri tejto príležitosti slúžil v nedeľu, 30. januára 2011 vladyka Peter Rusnák archijerejskú svätú liturgiu v Katedrále povýšenia svätého Kríža v Bratislave o 9.00 hod. Ako vo svojom príhovore vladyka zdôraznil, za uplynulé tri roky naša eparchia vošla do povedomia verejnosti a spoločnosti. Dôležitejšie však je, aby sme vydávali svedectvo ako praví kresťania podľa Ježišových slov – Vy ste svetlo sveta. Aby tak ako sa o apoštoloch Slovanov – sv. Cyrilovi a Metodovi hovorí, že boli svedkami evanjelia, aby sme aj my boli svedkami, nielen našej tradície, dedičstva otcov, ale predovšetkým Božieho Slova.

Na záver liturgie zaznela Pápežská hymna a spev Mnohaja ľita, aj ako prejav vďaky za dar metropolitného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorým sa posilnilo aj právne postavenie našej Cirkvi v Slovenskej republike.

Vladyka Peter Rusnák bol za biskupa konsekrovaný 16. februára 2008 v Prešove (hlavný svätiteľ – kardinál Jozef Tomko); do úradu bol uvedený 9. marca 2008 v Bratislave prešovským arcibiskupom-metropolitom, Mons. Jánom Babjakom, SJ. Mons. Peter Rusnák je členom Konferencie biskupov Slovenska, v rámci ktorej zastáva úrad predsedu Sociálnej subkomisie a predsedu Rady pre laické a apoštolské hnutia a Rady hierachov Gréckokatolíckej metropolie na Slovensku.

Bratislavská eparchia bola vyčlenená z pôvodnej Prešovskej eparchie a zahŕňa územie západného a stredného Slovenska s rozlohou 34 296 km². Na jej území žije 3 838 985 obyvateľov, z toho cca. 20.000 gréckokatolíkov v 15 farnostiach, predovšetkým v okresných alebo krajských mestách. Eparchia je rozčlenená na štyri protopresbyteráty (dekanáty): banskobystrický, bratislavsko-trnavský, nitriansko-trenčiansky a žilinský. Eparchiu tvoria gréckokatolíci v diaspóre, ktorí sa v minulosti – a tento trend migrácie trvá naďalej – prisťahovali z východného Slovenska, či už za štúdiom, prácou, alebo z iných dôvodov.

V Bratislavskej eparchii pôsobí celkovo 21 kňazov, z nich 16 sú v aktívnej pastorácii a sú prevažne mladšieho veku. Pastorácia  v eparchii – nakoľko ide o diaspóru – má svoj špecifický charakter. Najstarším kňazom eparchie je o. Ján Škoviera, ktorý v uplynulom roku oslávil 96 rokov života a 66 rokov kňazstva.

Gréckokatolícka metropolia. Ustanovenie Bratislavskej eparchie bolo súčasťou reorganizácie štruktúry Gréckokatolíckej cirkvi na Slovenku a vytvorenia metropolie sui iuris (cirkevnej provincie svojho práva), pozostávajúcej z troch eparchií (Prešov, Košice, Bratislava) s metropolitným sídlom v Prešove. Na čele metropolie stojí prešovský archieparcha metropolita, Mons. Ján Babjak SJ.

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava