Home Zo života eparchie Úkon zasvätenia v katedrále

Úkon zasvätenia v katedrále

by Stano Gabor
0 comment

V bratislavskej gréckokatolíckej katedrále Povýšenia svätého Kríža sa kňazi a veriaci pod vedením eparchiálneho biskupa vladyku Petra Rusnáka pripojili k úkonu zasvätenia Ukrajiny a Ruska Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ktoré vykonal Svätý Otec František v piatok 25. marca večer na sviatok Zvestovania vo Vatikáne. Bratislavskí gréckokatolíci sa tak pridali k veriacim po celom svete, ktorí zhromaždení okolo svojich biskupov a duchovných pastierov pozdvihovali k presvätej Bohorodičke jednomyseľnú a úprimnú modlitbu zverenia.

Liturgické slávenie v katedrále sa začalo modlitbou starobylého hymnu Akatist k presvätej Bohorodičke, ktorý nádherným spôsobom ospevuje tajomstvo vtelenia. Nasledovala sv. liturgia sv. Jána Zlatoústeho s večierňou a v jej závere, súbežne so Svätým Otcom, predniesol vladyka Peter modlitbu zasvätenia.

Na úkone zasvätenia bol prítomný aj o. Igor Marusyn, ukrajinský gréckokatolícky kňaz, ktorý je v rámci bratislavskej eparchie poverený pastoráciou ukrajinských veriacich.

Úkon zasvätenia (zverenia) Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, ku ktorému sa pripojili veriaci po celom svete, bol podľa slov pápeža „gestom univerzálnej Cirkvi, ktorá v tejto dramatickej chvíli prináša Bohu prostredníctvom Jeho a našej Matky výkrik bolesti všetkých tých, ktorí trpia a prosia o ukončenie násilia, a zveruje budúcnosť ľudstva Kráľovnej pokoja.“

-sg-

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava