Napísal 6. apríla 2020

Usmernenie vladyku Petra k domácemu sláveniu Kvetnej nedele a Paschy

Vzhľadom k pretrvávajúcemu zákazu slávenia verejných bohoslužieb vydal dnes, 3. apríla 2020, bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák usmernenie pre bratislavskú eparchiu ohľadom domáceho slávenia Kvetnej nedele a Paschy.

Ide o návrh pre slávenie domácej liturgie, pri ktorom doma bez kňaza môže hlava rodiny posvätiť vetvičky a paschálne jedlá.

Usmernenie obsahuje aj text na Veľký piatok na uctenie plaščanice bez kňaza.

Texty sa nachádzajú v príohe.

PRÍLOHA:

Posvätenie vetvičiek Kvetnej nedele bez kňaza

Uctenie plaščanice bez kňaza

Posvätenie paschálnych pokrmov bez kňaza

V Bratislave, 3. apríla 2020

Zdroj: Eparciálny úrad Bratislava

Kategória: Zo života eparchie