Home Rada hierarchov V Prešove sa zišli biskupi na deviatom riadnom zasadnutí Rady hierarchov

V Prešove sa zišli biskupi na deviatom riadnom zasadnutí Rady hierarchov

by admin
0 comment
alt

altBiskupi Gréckokatolícke metropolie sui iuris na Slovensku sa v utorok 20. septembra stretli na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove na deviatom riadnom riadnom zasadaní Rady hierarchov. Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR a bratislavský eparcha Peter Rusnák spolu so spišským diecéznym biskupom Mons. Štefanom Sečkom slávili najskôr v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove archijerejskú svätú liturgiu pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti Gréckokatolíckej charity Prešov a začiatku dvojdňového Kongresu charity. Homíliu predniesol spišský diecézny biskup, ktorý je zároveň prezidentom Slovenskej katolíckej charity.

Na zasadnutí Rady hierarchov gréckokatolícki hierarchovia prerokovali niekoľko záležitostí týkajúcich sa života Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Venovali sa príprave Štatútu metropolitného zhromaždenia, ktoré sa má v metropolitných cirkvách sui iuris konať každých päť rokov, tiež prípravnému textu Lineamenta na biskupskú synodu o novej evanjelizácii, ktorá sa bude konať v októbri 2012 v Ríme a jej stálym členom je prešovský arcibiskup a metropolita.

Zaoberali sa aj liturgickou knihou Apoštolár na liturgické čítania zo Skutkov apoštolov a listov apoštolov, ktorá je v štádiu prípravy, ako aj finalizáciou prípravy vydania oficiálneho slovenského prekladu Kódexu kánonov východných cirkví. Ďalšími bodmi programu boli aj záležitosti ohľadom pedagogického minima pre seminaristov a kňazov, či blížiace sa jubileum 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Gréckokatolícki otcovia biskupi chcú prispieť k tomu, aby v pripravovaných celoslovenských materiáloch a akciách k tomuto jubileu bolo viditeľné, že slovanskí apoštoli boli byzantského obradu.

Venovali sa aj otázke formátora bohoslovcov a kňazov, ktorý by bol na celoslovenskej úrovni zástupcom pre celú metropoliu, príchodu Myrny Nazzour do Prešovskej archieparchie v dňoch 30. septembra až 3. októbra 2011, posolstvu Kongregácie pre klerikov rektorom pútnických svätýň a viacerým ďalším záležitostiam.

Hierarchovia zároveň potvrdili termín 3. Metropolitnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. mája 2012 a dohodli termín 4. Metropolitnej púte gréckokatolíckych kňazov na Slovensku, ktorá sa uskutoční v pondelok 24. septembra 2012 v Bazilike minor v Ľutine.

Zdroj: AEU Prešov

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava