Napísal 10. apríla 2020

Video: Paschálny pozdrav protosynkela o. Vladimíra

Pre mňa veľkonočné sviatky sú najdôležitejšie sviatky cirkevného roka. Je to Kristova Pascha. Pascha, do ktorej je veľmi dôležité, aby sme všetci mohli vstúpiť, aby sme zažili veľkú pravdu, ktorá vychádza z veľkonočného posolstva: Ježiš Kristus prelomil smrť a dáva nám nový život. Ježiš Kristus má moc prejsť cez moju smrť, cez to, v čom sa ja teraz nachádzam. A to nie je len to, že teraz máme pandémiu a cítime, že to je niečo, čo na nás veľmi ťažko dolieha. Na nás vždy dolieha náš vlastný hriech, naša vlastná slabosť. A Kristus je ten, ktorý prechádza cez túto slabosť a dáva nám nový život. Preto veľkonočné posolstvo – Kristus vstal z mŕtvych! Christos voskrese! – je pre mňa vždy novým začiatkom, keď vidím svoju vlastnú slabosť, ale i Kristovo pozvanie, ktorý podobne, ako aj Tomášovi povie: Poď sem, dotkni sa môjho boku a buď veriaci.

Práve toto slovo, ktoré Cirkev nám dvetisíc rokov ohlasuje, pre mňa je veľmi aktuálne pri každých veľkonočných sviatkoch a môžem povedať tak, že pri každej eucharistii, ktorú slúžim. Boh prichádza do ľudského srdca, do našej slabosti, aby sme mali nový život.

Preto aj tieto veľkonočné sviatky, aj keď sú istým spôsobom mimoriadne, pretože ich tak slávime, ako ich slávime kvôli pandémii, pre mňa sú vždy nádherným časom, keď Kristus prechádza cez môj život. Verím, že všetci, aj keď v takomto režime, v akom sme, budeme tieto sviatky prežívať veľmi úprimne a prajem všetkým, aby vzkriesený Ježiš Kristus bol pre každého z nás jedinou nádejou a istotou.

Christos voskrese!

o. Vladimír Skyba, protosynkel bratislavskej eparchie

Kategória: Zo života eparchie