Napísal 17. júna 2019

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

17.6. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

Gréckokatolícka cirkev si dnes pripomína svätých mučeníkov Manuela, Sabela a Izmaela.

Manuel, Sabel a Izmael sú traja bratia a svätci z Konštantínopolu, kde sa nachádzajú ich relikvie a odkiaľ pochádza ich kult.

Podľa legendy boli vyslancami  Perzie u cisára Juliána Odpadlíka a mali za  cieľ dohodnúť s ním mier. Keď sa odmietli zúčastniť v Chalcedóne na pohanskom kulte cisára, zatkli ich, mučili a sťali.

Zomreli v roku 362. O rozšírení úcty k nim aj na západe svedčí Rímske Martyrológium, ktoré ich spomína v dnešný deň.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa VHL spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci