Napísal 22. decembra 2016

Vianoce v katedrále – Liturgický program na sviatky Narodenia Pána a Nový rok 2017

Bohoslužobný poriadok na sviatky Narodenia Pána a Nový rok 2017

Piatok, 23. decembra 2016 – plne aliturgický deň
8:00 h. Kráľovské hodinky (prvá a tretia)
17:00 h. Kráľovské hodinky (šiesta a deviata)

 

Sobota, 24. decembra 2016 – Predvečer Narodenia Pána
8:00 h. Sv. liturgia (slovenská)
15:00 h. Večiereň
21:30 Veľké povečerie, lítia

 

Nedeľa, 25. decembra 2016 – Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 h. Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10.30 h. Vianočná scénka detí
10:30 h. Sv. liturgia (slovenská)
17:00 h. Večiereň (slovenská)

Poznámka Doobeda medzi prvou a druhou sv. liturgiou sa deti farnosti predstavia v katedrále krátkou vianočnou scénkou so začiatkom o 10:30 h.

 

Pondelok, 26. decembra 2016 – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke
8:00 h. Utiereň (cirkevnoslovanská)
9:00 h. Sv. Liturgia (cirkevnoslovanská)
10:30 h. Sv. Liturgia (slovenská)
17:00 h. Večiereň (slovenská)

 

Utorok, 27. decembra 2016 – Sviatok svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana
7:00 h. Sv. liturgia (cirkevnoslovanská, skratka csl.)
17:00 h. Sv. Liturgia (slovenská, skratka sl.)

 

Streda, 28. decembra 2016
17.00 h. Sv. Liturgia (csl.)

Štvrtok, 29. decembra 2016
17.00 h. Sv. liturgia (sl.)

Piatok, 30. decembra 2016
17.00 Sv. liturgia (csl.)

Sobota, 31. decembra 2016
17:00 Sv. liturgia s poďakovaním za rok 2015, večiereň, agapé.

 

Nedeľa, 1. január 2017 Obrezanie Pána; sv. Bazila Veľkého, Nedeľa pre Osvietením
8:00 h. Utiereň (csl.)
9:00 h. Sv. Liturgia (csl.)
10:30 h. Sv. liturgia (sl.)
17:00 h. Večiereň (sl.)