Home Východní svätci Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor

Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor

by admin
0 comment

9. 5. Svätý prorok Izaiáš

Svätý mučeník Christofor

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „nosič Krista“.

Dnešný svätec je mučeníkom. No konkrétnejšie údaje miesta a  času jeho umučenia sa nám nedochovali.

Najstarším svedectom o úcte k svätému Christoforovi je nápis nad schránkou s relikviami v chráme bitýnijskom Chalcedóne. Vysviacka tohto chrámu svätého Christofora bola 22. septembra 452.

Pôvodná životopisná legenda o svätom Christoforovi rozpráva o ľudožrútovi s hlavou psa Reprobovi, ktorý pri krste prijal meno Christofor a naučil sa ľudskú reč. Po mnohých utrpeniach zomrel mučeníckou smrťou.

Pôvod jednotlivých motívov nebol objasnený. Súvislosť s mimokresťanskými motívmi, ako pohanské božstvo Anubis s hlavou psa, nespochybňujú historicitu Christoforovho mučeníctva. Rozšírenie úcty k nemu putovalo po byzantských kultúrnych cestách najmä  do Raveny, južného Talianska a Sicílie, od 7. storočia aj do Španielska. Spoločne s rozširovaním kultu vznikali snahy o poľudštenie legendami opradeného svätca.

Z Christofora sa stal obor, ktorý chcel slúžiť iba najmocnejšiemu. Najprv slúži u kráľa, potom u diabla a nakoniec u Krista. Na radu pustovníka  prenáša pútnikov cez rieku. Keď jedného dňa preniesol Krista, prijal od Ježiša krst. Vznik takto upravenej legendy bol pravdepodobne ovplyvnený  významom jeho mena. V tejto podobe sa legenda o svätom Christoforovi rozšírila v severných krajinách. V románskych krajinách bol kult úcty k dnešnému svätcovi zriedkavý.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava