Home Východní svätci Svätý veľkomučeník Prokop (Náš prepodobný otec Prokop, blázon pre Krista)

Svätý veľkomučeník Prokop (Náš prepodobný otec Prokop, blázon pre Krista)

by admin
0 comment

8. 7. Svätý veľkomučeník Prokop

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „pripravený na boj“.

Prvý mučeník prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána veľkomučeník Prokop, pochádzal podľa Euzébia z Jeruzalema.

V palestínskom meste Skytopolis pôsobil ako lektor a exorcista. Prokop sa vyznačoval prísnou askézou. Pred Cézarejským miestodržiteľom odmietol priniesť pohanskú obetu, za čo ho  začiatkom 4. storočia popravili sťatím.

Chrámy v Cézarei a Skytopolise svedčia o skorej úcte k nemu. Tie sa stali inšpiráciou k bohatým legendám. Prokop v nich vystupuje ako rímsky bojovník, ktorý zomiera po krutom mučení v Cézarei.

 

(Náš prepodobný otec Prokop, blázon pre Krista)

Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená „pripravený na boj“.

Prepodobný Prokop, blázon pre Krista, bol nemecký obchodník z Lübecku. Obchodne cestoval do ruského Novgorodu, dnešného Veľkého Novgorodu. Obchodom nadobudol značný majetok, ktorý potom rozdal chudobným.

Odvtedy začal žiť podľa vzoru svätého Simeona z mezopotámskej Edessy, prvého zo skupiny svätých bláznov pre Krista. Žil ako bezdomovec, buď na smetisku, alebo schodoch chrámu. Putoval stále východnejšie, pretože hľadal vlasť. Napriek novému životnému štýlu vyzeral dobre a pôsobil príjemne, nikdy mu nechýbal milý úsmev.

Prepodobný Prokop, blázon pre Krista zomrel v roku 1303 v ruskom meste Veľký Ustiug.

Z tropáru k prepodobnému Prokopovi sa dozvedáme, že po jeho smrti sa pri jeho hrobe udialo viacero zázrakov. Preto mu zvykne patriť prívlastok  divotvorca.

Ruské pravoslávne chrámy v nemeckých mestách Lübeck a Hamburg sú zasvätené dnešnému svätcovi.

 

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava