Napísal 10. decembra 2021

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

Dnes nám Gréckokatolícka cirkev pripomína svätých mučeníkov Ménasa, Hermogéna a Eugrafa. Mená dnešných svätcov majú grécky pôvod. Hermogenés znamená „pevného rodu“ a Eugraf znamená „dobrý pisár“, význam mena Ménas ostáva neznámy.

Dnešných svätcov spomínajú rôzne martyrológiá ako mučeníkov z Alexandrie. Trpeli za vlády cisára Maximiniána začiatkom 4. storočia.

Ménas bol filozofom. Porovnávaním gréckej filozofie a Svätého Písma sa stal kresťanom. Práve vďaka nemu uverili aj jeho spoločníci.

Hermogenes bol cisárskym úradníkom z Atén, vznešeného rodu a vzdelaný. Eugraf bol zasa cisárovým pisateľom.

Po krutom mučení ich sťali. Cisár Justinián preniesol neskôr Ménasove pozostatky do Konštantínopolu a uložil ich do novopostaveného chrámu svätého Ménasa.

Na ikonách sa Ménas zvykne zobrazovať s pásom, v ktorom má vytrhnuté oči a odrezaný jazyk, ako symboly jeho mučenia.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa Vollständiges Heiligen-Lexikon spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci