Napísal 17. decembra 2021

Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael

Gréckokatolícka cirkev nám 17. decembra pripomína svätého proroka Daniela. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je sudca“.

Dnešný starozákonný svätec je hlavnou postavou prorockej knihy Daniel, ktorá rozpráva o jeho živote a víziách.

Daniel prišiel v roku 605 pred Kristom za panovania Nabuchodonozora ako vyhnanec do Babylonu. Spoločne s ďalšími mladíkmi ho vzdelávali pre služby babylonského dvora. Pre svoju čestnosť a múdrosť mal za čias viacerých babylonských a perzských kráľov vplyvné postavenie.

Podľa Rímskeho martyrológia by mal byť pochovaný v Babeli,  podľa iných tradícií v Súzach.

Od počiatkov kresťanského umenia, patria Danielove motívy k častým témam. Znázornenie v levovej jame sa stalo paradigmou vykúpenia zo smrti. Ďalšie znázornenie Daniela medzi levmi možno nájsť v katakombách,  na plastikách,  slonovine,  zlatých nádobach a lampách.

Daniel pre svoj pobyt v jame, ovplyvnil od konca stredoveku až do súčasnosti históriu a kultúru baníctva. Podľa neho bolo pomenovaných množstvo baní.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa Lexikon für Theologie und Kirche spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci