Napísal 26. októbra 2021

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný

26. 10. Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „patriaci bohyni úrody Deméter“.

O dnešnom mučeníkovi, ktorého si  ctia najmä v Solúne, existuje veľký počet správ doplnených o legendy.

Zrejme ho popravili za cisára Maximiána v meste Sirmium, dnešnej Sriemskej Mitrovici v Srbsku. Odtiaľ sa úcta k nemu dostala do Solúna. Tam mu v 5. storočí vybudovali baziliku, ktorá sa stala hlavným centrom jeho kultu.  Ten sa šíril  ako na východ, tak aj na západ. Od 5. storočia sa v Solúne nachádzali Demeterove relikvie, ktoré preniesli zo Sirmia zrejme kvôli rabovaniu mesta Húnmi.

Solúnčania uctievajú veľkomučeníka Demetera ako mocného ochrancu pred nepriateľskými útokmi a neustáleho pomocníka v  každodenných starostiach. Jeho údajný hrob v solúnskej bazilike sa v stredoveku stal cieľom mnohých pútnikov. Tí si odtiaľ prinášali domov posvätný olej, myro. Preto nosí prívlastok „myromvonný“. Medzi hlavné udalosti roka v Solúne patrí dnešná oslava svätého Demetera. Charakterizujú ju početné procesie,  ako aj hojne navštevovaný trh s balkánskymi produktami.

O živom kulte k svätému Demeterovi svedčí 200 gréckych chrámov, ktoré sú mu zasvätené. Zbierka „Miracula S. Demetrii“ informuje o zázrakoch, ktoré sa vraj udiali na príhovor dnešného svätca.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci