Napísal 29. novembra 2021

Svätý mučeník Paramon (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík)

29. 11. Svätý mučeník Paramon

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „vytrvalosť, stálosť“.

Paramon je svätcom z tretieho storočia. O jeho živote chýbajú isté biografické údaje. V oblasti Bitýnie, východne od Konštantínopolu, zomrel ako mučeník s ďalšími spoločníkmi vo viere v roku 250 za vlády cisára Décia.

 

(Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík)

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh drží“.

Pustovník z 5. storočia žil na vrchu Latrum v Kárii. Zvykne nosiť prívlastok Klimak – Rebrík, pretože ho v závere svojho vrcholného diela, v nadväznosti na biblický príbeh o  Jakubovom sne, spomína Ján Klimak.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa www.heiligenlexikon.de spracoval Ján Sabol

Kategória: Východní svätci