Home Východní svätci Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

by admin
0 comment

8. 11. Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Anjel Gabriel

Jedným z ďalších beztelesných mocností je archanjel Gabriel. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „silný je Boh“.

Podľa Lukášovho evanjelia je Gabriel anjelom, ktorý stojí pred Bohom. V Starom zákone ho spomína iba kniha proroka Daniela, ako sprostredkovateľa božích zjavení.

V neskorom židovstve sa z Gabriela stal jeden zo 4 najvyšších anjelov a jeden zo 6, alebo 7 anjelských kniežat.

V Novom zákone Gabriel oznamuje narodenie Jána Krstiteľa a Ježiša Krista. Ako archanjela ho formálne začalo nazývať až pobiblické kresťanské písomníctvo.

Najstaršie a najčastejšie je Gabriel znázornený pri Zvestovaní Panne Márii. Zriedkavejšie spolu so Zachariášom, alebo ako vysvetľuje Danielovi jeho vízie. Byzantské umenie znázorňuje Gabriela spolu s Michalom po stranách Krista alebo Bohorodičky, v rukách so zemeguľou  alebo žezlom.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava