Program vladykov

  Sviatky a pôsty

  by admin

  DECEMBER 2023

  FILIPOVKA (15. novembra – 24. decembra)

  3. 12. Dvadsiata siedma (Dvadsiata ôsma) nedeľa po Päťdesiatnici, 2. hlas;
  6. 12. Sv. Mikuláš Divotvorca

  8. 12. Počatie presv. Bohorodičky sv. Annou – prikázaný sviatok
  10. 12. Dvadsiata ôsma (Dvadsiata deviata), 3. hlas
  17. 12. Nedeľa svätých praotcov, 4. hlas

  24. 12. Nedeľa svätých otcov. (Navečerije Roždestva); posledný deň Filipovky, 5. hlas
  25. 12. Narodenie podľa tela N.P. Ježiša Krista – veľký a prikázaný sviatok
  26. 12. Zhromaždenie k presv. Bohorodičke – prikázaný sviatok
  27. 12. Svätý prvomučeník a archidiakon Štefan

  28. 12. Svätí 20.000 mučeníci upálení v Nikomédii
  29. 12. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judskom Betleheme, aby zabil Krista
  31. 12. Nedeľa po Kristovom narodení – Pamiatka svätých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata. Odovzdanie sviatku Roždestva, 6. hlas

  ROK 2024 OD NARODENIA PODĽA TELA BOHA SLOVA
  ROK 7532 OD STVORENIA SVETA

  1. 1. Obrezanie Pána, sv. Bazila Veľkého – veľký a prikázaný sviatok

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava