Zo života eparchie

Odpustová slávnosť ku cti sv. Lukáša v Trnave

Odpustová slávnosť ku cti sv. Lukáša v Trnave

V nedeľu 17. októbra 2021 zavítal vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup do gréckokatolíckej farnosti v Trnave, ktorej patrónom je svätý apoštol a evanjelista Lukáš. Samotnej slávnosti, ktorá vyvrcholila archijerejskou liturgiou, predchádzala dvojdňová duchovná obnova. Vladyka Peter vo svojej homílii vychádzal z podobenstva o rozsievačovi a zdôraznil, aké je potrebné siať, teda ohlasovať evanjelium. Zároveň je dôležité mať trpezlivosť, […]

Napísal 21. októbra 2021
Vladyka otvoril eparchiálnu fázu synody

Vladyka otvoril eparchiálnu fázu synody

V nedeľu, 17. októbra bratislavský vladyka Peter Rusnák otvoril eparchiálnu fázu synody. Otvorenie sa konalo pri odpustovej slávnosti ku cti sv. apoštola a evanjelistu Lukáša v gréckokatolíckej farnosti v Trnave. Za eparchiálneho referenta zároveň vladyka vymenoval protosynkela Vladimíra Skybu (bratislava.greckokat@synoda.sk), kňaza eparchie. Aktuálne prebieha – v duchu Vademeca (kap. 4 a 5) modlitbová reflexia a […]

Napísal 18. októbra 2021
Za synodálnu Cirkev

Za synodálnu Cirkev

Za synodálnu Cirkev Božia cirkev je pozvaná na synodu. Týmto pozvaním pápež František vyzýva celú Cirkev, aby si kládla otázku o synodalite: tá je rozhodujúcou témou pre život a poslanie Cirkvi. Internetová stránka www.synoda.sk bude sprevádzať dvojročnú cestu (2021-2023) reflexie a zdieľania celej Cirkvi. Pozvanie slovenských biskupov Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí […]

Napísal 15. októbra 2021
V nedeľu prvýkrát slávime sviatok Klokočovskej Bohorodičky

V nedeľu prvýkrát slávime sviatok Klokočovskej Bohorodičky

V nedeľu, 3. októbra 2021 sa v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku môže prvýkrát sláviť nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína. Sviatok bol ustanovený Dekrétom Kongregácie pre východné cirkvi vydaného vo Vatikáne, dňa 21. novembra 2020, na sviatok Vovedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu. Ako sa v dekréte uvádza,  „východní kresťania sa […]

Napísal 1. októbra 2021

Zo života cirkvi

Vyhlásenie Sociálnej subkomise KBS k medzinárodnému dňu za odstránenie chudoby

Vyhlásenie Sociálnej subkomise KBS k medzinárodnému dňu za odstránenie chudoby

Bratislava 17. októbra (TK KBS) Sedemnásty október je Medzinárodný deň za odstránenie chudoby, ktorý podporuje dialóg a porozumenie medzi ľuďmi žijúcimi v chudobe a ich komunitami a spoločnosťou vo všeobecnosti. Pri tejto príležitosti prinášame vyjadrenie predsedu Sociálnej subkomisie KBS Mons. Petra Rusnáka, bratislavského eparchu. – „Je to príležitosť na uznanie  úsilia a boja ľudí žijúcich […]

Napísal 18. októbra 2021
Biskupi KBS pozývajú k zapojeniu sa do Synody

Biskupi KBS pozývajú k zapojeniu sa do Synody

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021. Témou tohto podujatia je […]

Napísal 15. októbra 2021
1. október Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky

1. október Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky

Krátke dejiny Medzi mariánskymi (borodičnými) sviatkami nášho cirkevného roka si osobitnú pozornosť zaslúži sviatok Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky (Presvätej Bohorodičky Ochrankyne). Kult Božej Matky ako Ochrankyne bol na Rusi a v mnohých slovanských národoch veľmi živý. Tajomstvo tohto neustáleho, mimoriadne obľúbeného a hlbokého kultu k Božej Matke ako Ochrankyni spočíva pravdepodobne v tom, že […]

Napísal 30. septembra 2021
Homília pápeža Františka na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Prešove

Homília pápeža Františka na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Prešove

  Homília pápeža Františka na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Prešove  „My – hlása sv. Pavol – ohlasujeme Krista ukrižovaného (…), Božiu moc a Božiu múdrosť“. Z druhej strany apoštol netají, že kríž v očiach ľudskej múdrosti predstavuje niečo celkom iné: je „pohoršením“ a „bláznovstvom“ (1 Kor 1, 23 – 24). Kríž bol nástrojom […]

Napísal 21. septembra 2021