Program vladyku

  Sviatky a pôsty

  by admin

  December 2022

  4. 12. Dvadsiata šiesta (Dvadsiata ôsma) nedeľa po Päťdesiatnici, 1. hlas;

  6. 12. Sv. Mikuláš Divotvorca

  8. 12. Počatie presv. Bohorodičky sv. Annou – prikázaný sviatok

  11. 12. Nedeľa svätých praotcov, 2. hlas

  18. 12. Nedeľa svätých otcov, 3. hlas

  24. 12. Predsviatok Narodenia Ježiša Krista (Navečerije Roždestva); posledný deň Filipovky

  25. 12. Narodenie Ježiša Kristaveľký a prikázaný sviatok

  26. 12. Zhromaždenie k presv. Bohorodičkeprikázaný sviatok (Pamiatka svätých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata – presunuté z nasledujúcej nedele)

  27. 12. Svätý prvomučeník a archidiakon Štefan

  28. 12. Svätí 20.000 mučeníci upálení v Nikomédii

  29. 12. Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judskom Betleheme, aby zabil Krista

  31. 12. Odovzdanie sviatku Roždestva

  rok 2023 od narodenia podľa tela boha slova

  rok 7531 od stvorenia sveta

  1. 1. Obrezanie Pána, sv. Bazila Veľkého – veľký a prikázaný sviatok

Východní svätci

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava