Zo života eparchie

Štyridsiatnica – Veľký pôst

Štyridsiatnica – Veľký pôst

V pondelok, 24. februára 2020 sa podľa Gregoriánskeho kalendára (podľa  Juliánskeho kalendára tohto roku o týždeň neskôr) začína v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku Veľký pôst, teda Štyridsiatnica. Ide o štyridsaťdňové pôstne obdobie prípravy zamerané na Veľkú noc, ktorá sa v Gréckokatolíckej cirkvi nazýva Pascha. Pôstna liturgia pripravuje na slávenie veľkonočného (paschálneho) tajomstva jednak katechumenov (ohlásených […]

Napísal 23. februára 2020
Priamy televízny prenos na Jednotke (RTVS)

Priamy televízny prenos na Jednotke (RTVS)

Na Syropôstnu nedeľu, 23. februára 2020 odvysiela RTVS – Televízia na Jednotke v priamom prenose archijerejskú sv. liturgiu z Katedrálneho chrámu Povýšenia svätého Kríža z Bratislavy. Priamy prenos sa začína o 10:30 hod. a bude trvať do 11:55 hod. Hlavným slúžiteľom bude bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák.

Napísal 22. februára 2020
Kňazský deň a Deň zasvätených v eparchii

Kňazský deň a Deň zasvätených v eparchii

V dňoch 3. a 4. februára 2020 sa v Duchovnom centre sv. Františka Xaverského v Badíne konal Eparchiálny kňazský deň spojený s Dňom zasväteného života bratislavskej eparchie. Takýto model spájať v rámci eparchie Deň zasvätených a Kňazský deň sa osvedčil a funguje už niekoľko rokov. Prvý deň dvojdňového stretnutia bol venovaný permanentnej formácii a začal […]

Napísal 20. februára 2020
Bratislavská eparchia si pripomína dvanáste výročie

Bratislavská eparchia si pripomína dvanáste výročie

Bratislava (30. januára) – Bratislavská gréckokatolícka eparchia si pripomína vo štvrtok 30. januára 2020 dvanáste výročie svojho vzniku. Eparchiu zriadil v roku 2008 Svätý Otec Benedikt XVI. bulou Complures saeculorum v rámci nového kánonického usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a za jej prvého eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Sídlom eparchie je hlavné mesto Slovenska – […]

Napísal 29. januára 2020

Zo života cirkvi

Svätý Otec vymenoval nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi

Svätý Otec vymenoval nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi

Za nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi vymenoval pápež František Mons. Giorgia Demetria Gallara. 72-ročný taliansky biskup doteraz pôsobil ako vladyka Eparchie Piana albánskych gréckokatolíkov na Sicílii a bol konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi. Spolu s menovaním mu pápež František udelil personálny titul arcibiskupa. Menovanie zverejnila Svätá stolica v utorok 25. februára. Mons. Giorgio Demetrio Gallaro pochádza […]

Napísal 26. februára 2020
Syropôstna nedeľa (Nedeľa odpustenia)

Syropôstna nedeľa (Nedeľa odpustenia)

V tento deň stojíme na prahu veľkopôstneho obdobia. V sobotu pred Syropôstnou nedeľou si Cirkev pripomína svätých, mníchov, pustovníkov, mučeníkov, mužov a ženy, ktorí sa posväcovali pôstom. Pri bohoslužbách sa čítajú ich mená. Prosíme ich o pomoc a príhovor, aby sa podľa ich príkladu aj pre nás stal pôst posväcujúcim prostriedkom. Veľký pôst je príležitosťou oslobodiť sa od otroctva hriech, […]

Napísal 22. februára 2020
Predpôstne obdobie – Kajúce tropáre

Predpôstne obdobie – Kajúce tropáre

Vo východnej cirkvi sa zachovala starobylá tradícia osobitnej prípravy na Veľký pôst – Štyridsiatnicu, o ktorej svedčia homílie cirkevných otcov, napr. sv. Bazila Veľkého, sv. Jána Zlatoústeho, či Cyrila Alexandrijského. Cieľom tejto prípravy je obnoviť náš vzťah k Bohu a takto mať čo najväčší duchovný osoh z pôstu. Príkladmi zo Svätého písma, ktoré nám Cirkev […]

Napísal 19. februára 2020
Pozvánka na liturgiu na Devíne

Pozvánka na liturgiu na Devíne

Pri príležitosti sviatku sv. Konštantína Cyrila (+ 869), ktorý sa slávi 14. februára sa bude konať v sobotu, 15. februára 2020 spomienková slávnosť na Devíne, v Kostole svätého Kríža. Začne sa o 14.00 h. gréckokatolíckou svätou liturgiou, ktorú bude slúžiť o. Rastislav Čižik, farár farnosti Bratislava-Staré Mesto. Liturgiu bude spevom sprevádzať gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon. […]

Napísal 13. februára 2020