Zo života eparchie

Za synodálnu Cirkev

Za synodálnu Cirkev

Za synodálnu Cirkev Božia cirkev je pozvaná na synodu. Týmto pozvaním pápež František vyzýva celú Cirkev, aby si kládla otázku o synodalite: tá je rozhodujúcou témou pre život a poslanie Cirkvi. Internetová stránka www.synoda.sk bude sprevádzať dvojročnú cestu (2021-2023) reflexie a zdieľania celej Cirkvi. Pozvanie slovenských biskupov Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí […]

Napísal 15. októbra 2021
V nedeľu prvýkrát slávime sviatok Klokočovskej Bohorodičky

V nedeľu prvýkrát slávime sviatok Klokočovskej Bohorodičky

V nedeľu, 3. októbra 2021 sa v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku môže prvýkrát sláviť nový sviatok s titulom Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína. Sviatok bol ustanovený Dekrétom Kongregácie pre východné cirkvi vydaného vo Vatikáne, dňa 21. novembra 2020, na sviatok Vovedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu. Ako sa v dekréte uvádza,  „východní kresťania sa […]

Napísal 1. októbra 2021
Prešov jasal radosťou z príchodu Svätého Otca

Prešov jasal radosťou z príchodu Svätého Otca

Ak sú nejaké významné dátumy, ktoré do histórie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku boli zapísané zlatými písmenami, tak utorok 14. september 2021 sa významnou mierou zaradil medzi nich. V deň sviatku Povýšenia svätého a úctyhodného Kríža bola na priestranstve pred Mestskou športovou halou v Prešove slávená archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal a na ktorej homíliu ohlásil […]

Napísal 22. septembra 2021
Na liturgii v Prešove aj pútnici z Bratislavy

Na liturgii v Prešove aj pútnici z Bratislavy

Do Prešova na liturgiu s pápežom putovali aj pútnici z bratislavskej farnosti Staré Mesto. Vyše 400 kilometrovú cestu absolvovali buď autami alebo autobusom, ktorý vyrážal deň vopred večer o deviatej a do Prešova dorazil v skorých ranných hodinách.

Napísal 21. septembra 2021

Zo života cirkvi

Biskupi KBS pozývajú k zapojeniu sa do Synody

Biskupi KBS pozývajú k zapojeniu sa do Synody

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnostne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na celom svete sa začína v nedeľu 17. októbra 2021. Témou tohto podujatia je […]

Napísal 15. októbra 2021
1. október Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky

1. október Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky

Krátke dejiny Medzi mariánskymi (borodičnými) sviatkami nášho cirkevného roka si osobitnú pozornosť zaslúži sviatok Pokrov – Ochrana Presvätej Bohorodičky (Presvätej Bohorodičky Ochrankyne). Kult Božej Matky ako Ochrankyne bol na Rusi a v mnohých slovanských národoch veľmi živý. Tajomstvo tohto neustáleho, mimoriadne obľúbeného a hlbokého kultu k Božej Matke ako Ochrankyni spočíva pravdepodobne v tom, že […]

Napísal 30. septembra 2021
Homília pápeža Františka na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Prešove

Homília pápeža Františka na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Prešove

  Homília pápeža Františka na Božskej liturgii sv. Jána Zlatoústeho v Prešove  „My – hlása sv. Pavol – ohlasujeme Krista ukrižovaného (…), Božiu moc a Božiu múdrosť“. Z druhej strany apoštol netají, že kríž v očiach ľudskej múdrosti predstavuje niečo celkom iné: je „pohoršením“ a „bláznovstvom“ (1 Kor 1, 23 – 24). Kríž bol nástrojom […]

Napísal 21. septembra 2021
Redemptoristi oslávili 100. výročie príchodu na Slovensko

Redemptoristi oslávili 100. výročie príchodu na Slovensko

  V nedeľu 19. septembra vyvrcholili v Stropkove oslavy 100. jubilea príchodu otcov redemptoristov na Slovensko. Sviatkovať vyvrcholenie jubilea sme začali už v piatok večernou svätou liturgiou a chválami, ktoré viedli naši otcovia z Michaloviec – viceprovinciál o. Metod Marcel Lukačik CSsR a o. Jozef Kišak CSsR, aby sme v prvom rade poďakovali Bohu za […]

Napísal 21. septembra 2021