Program vladykov

V gréckokatolíckej katedrále Povýšenia svätého Kríža v Užhorode sa v utorok, 16. júla 2024 konala biskupská chirotónia a intronizácia nového biskupa Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie Teodora (Matsapulu). Slávnosť sa konala v …

  Sviatky a pôsty

  by admin

  Júl 2024

  1. 7. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián
  2. 7. Uloženie rúcha presv. Bohorodičky v Blachernách
  5. 7. Sv. Cyril a Metod, učitelia Slovanov – polyelejný sviatok
  7. 7. Nedeľa 7. týždňa po Päťdesiatnici, 6. hlas

  10. 7. Náš prep. otec Anton Pečersko-Kyjevský
  14. 7. Nedeľa 8. týždňa po Päťdesiatnici, Pamiatka sv. otcov šiestich ekum. snemov. 7. hlas

  15. 7. Sv. apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír
  17. 7. bl. Pavol (Gojdič), prešovský biskuppolyelejný sviatok
  19. 7. Prep. matka Makrína, sestra sv. Bazila Veľkého
  20. 7. Svätý a slávny prorok Eliášpolyelejný sviatok
  21. 7. Nedeľa 9. týždňa po Päťdesiatnici, 8. hlas

  25. 7. Zosnutie sv. Anny – polyelejný sviatok
  27. 7. Sv. sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár
  28. 7. Nedeľa 10. týždňa po Päťdesiatnici, 1. hlas

  August
  [1. – 14. 8. Uspenský pôst ]

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava