Zo života eparchie

Lukáš Homoľa – novokňaz bratislavskej eparchie

Lukáš Homoľa – novokňaz bratislavskej eparchie

Bratislava – V nedeľu, 20. septembra pri odpustovej slávnosti Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža v bratislavskej katedrále rukopoložil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák diakona Lukáša Homoľu na presbytera (kňaza).  Vzhľadom na aktuálne platné protiepidemiologické opatrenia sa liturgické slávenie konala len za prítomnosti niekoľkých kňazov a rodiny svätenca. V úvode o. Rastislav Čižik, miestny farár, predstavil […]

Napísal 21. septembra 2020
Pozvánka na odpust

Pozvánka na odpust

Bratislavská eparchia pozýva na eparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža, ktorému je zasvätený katedrálny chrám i farnosť pôsobiaca pri katedrále. Odpust sa bude konať v nedeľu, 20. septembra 2020. Vzhľadom na aktuálnu zhoršenú epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením Covid-19 platia pri odpustovej slávnosti aktuálne opatrenia – Pokyny pre poskytovanie […]

Napísal 19. septembra 2020
Kňazský deň eparchie

Kňazský deň eparchie

V dňoch 16. – 17. septembra 2020 sa v Duchovnom centre sv. Františka Xaverského v Badíne pri Banskej Bystrici konal kňazský deň Bratislavskej eparchie. Na úvod vladyka Peter Rusnák privítal všetkých kňazov a vyjadril im poďakovanie za to, že prišli aj v týchto pohnutých časoch korona-krízy, keď si kladieme otázku, ako to všetko zvládať. Program […]

Napísal 18. septembra 2020
Vladyka ustanovil archidiakona eparchie

Vladyka ustanovil archidiakona eparchie

Na sviatok Povýšenia úctyhodného a vznešeného Kríža nad celým svetom, 14. septembra 2020 ustanovil vladyka Peter (Rusnák) diakona Michala Vadrnu za archidiakona. Obrad sa konal pri slávení archijerejskej liturgie pred malým vchodom. Michal Vadrna pochádza z východného Slovenska, z farnosti Ľubica (Kežmarok). Teologické štúdiá a duchovnú formáciu absolvoval v Prešove, na Gréckokatolíckej teologickej fakulte a […]

Napísal 15. septembra 2020

Zo života cirkvi

Sestry služobnice si na kapitule zvolili nové vedenie

Sestry služobnice si na kapitule zvolili nové vedenie

Prešov 25. septembra (TK KBS) V dňoch 19. – 26. septembra 2020 sa v Provincii Svätého Ducha Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie koná 10. Provinciálna kapitula na tému „Zatiahni na hlbinu“. Počas kapituly sa vo štvrtok 24. septembra uskutočnili aj voľby nového provinciálneho vedenia na obdobie piatich rokov. Novou provinciálnou predstavenou sa stala sr. […]

Napísal 25. septembra 2020
Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19

Pokyny pre poskytovanie duchovnej služby počas druhej vlny COVID-19

Bratislava 16. septembra (TK KBS) V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike vznikol súbor opatrení, ktoré sú pre cirkevné spoločenstvá až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Opatrenia sa odvíjajú od toho, do ktorej z troch definovaných kategórií cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá. „Semafor“ s […]

Napísal 18. septembra 2020
14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

14. september – Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža

História sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom Sviatok Povýšenia svätého Kríža patrí s najstarším sviatkom východnej cirkvi. Historici východnej cirkvi sa zhodujú v tom, že predovšetkým dve hlavné udalosti boli podnetom k ustanoveniu tohto sviatku: nájdenie sv. kríža Pánovho v 4. stor. a navrátenie tohto kríža z Perzie v 7. stor. Drevo […]

Napísal 11. septembra 2020
Protojerej stavrofor Milan Stipić vymenovaný za biskupa križevackej eparchie

Protojerej stavrofor Milan Stipić vymenovaný za biskupa križevackej eparchie

Na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky, 8. septembra 2020 napoludnie Svätá stolica oznámila, že Svätý Otec František vymenoval protojereja staurofora Milana Stipića, doterajšieho apoštolského administrátora Sede vacante, za biskupa križevackej gréckokatolíckej eparchie. Táto správa bola zverejnená dnes napolundnie o 12.00 hodine v Ríme i v meste Križevci, v konzistoriálnej sále biskupskej rezidencie, kde ju za prítomnosti […]

Napísal 8. septembra 2020