Home archív pozvánok Bohoslužobný poriadok na Sviatky Bohozjavenia

Bohoslužobný poriadok na Sviatky Bohozjavenia

by Stano Gabor
0 comment

 

Bohoslužobný poriadok na Sviatky Bohozjavenia

Nedeľa, 1. januára 2023 –  Nedeľa pred Osvietením, Obrezanie Pána, sv. Bazil Veľký, 5. hlas

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 Sv. liturgia (slovenská)

12:00 Sv. liturgia (slovenská)

17:00 Sv. liturgia v Malackách

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská)

 

Pondelok, 2. januára 2023   Predprazdenstvo Osvietenia

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 

Utorok, 3. januára 2023 – Predprazdenstvo Osvietenia

17:00 Sv. liturgia (slovenská)

 

Streda, 4. januára 2023 – Predprazdenstvo Osvietenia

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

 

Štvrtok, 5. januára 2023  Predvečer BOHOZJAVENIA (zdržanlivosť od mäsa a pôst)

7:00 Kráľovské hodinky

16:00 Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou (slovenská)

Následne: Veľké svätenie vody, Veľké povečerie s lítiou

 

Piatok, 6. januára 2023 SVÄTÉ BOHOZJAVENIE

Bohoslužobný poriadok rovnaký ako v nedeľu.

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská). Priamy prenos v Slovenskom rozhlase – Rádio Regina (Regina Západ, Regina Stred, Regina Východ); od 9.00 do 10.30 h

10:30 Archijerejská liturgia (slovenská) za účasti apoštolského nuncia v SR, arcibiskupa Mons. Nicola Girasoliho

12:00 Sv. liturgia (slovenská)

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň (slovenská)

 

Sobota, 7. januára 2023

17:00 Sv. liturgia (slovenská), následne: veľká večiereň

 

NEDEĽA PO OSVIETENÍ, 8. januára 2023, 6. hlas

8:00 Utiereň (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 Sv. liturgia (slovenská)

12:00 Sv. liturgia (slovenská)

16:00 Sv. liturgia v Pezinku – Cajle

17:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), následne: večiereň

Zdroj: Stauros 26/2022

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava