Napísal 10. apríla 2022

Bohoslužobný program v katedrále počas Veľkého týždňa a Paschy 2022

Bohoslužobný program v katedrále počas Veľkého týždňa a Paschy 2022

Veľký týždeň, 11. – 17. apríla 2022

 

Veľký Pondelok, 11. apríla 2022

17:00 Liturgia vopred premenených darov (csl.)

 

Veľký Utorok, 12. apríla 2022

17:00 Liturgia vopred premenených darov (slov.)

 

Veľká Streda, 13. apríla 2022

17:00 Liturgia vopred premenených darov (csl.)

 

Veľký Štvrtok, 14. apríla 2022

17:00 Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou spolu s Obradom umývania nôh

 

Veľký Piatok, 15. apríla 2022

00:00 Sväté Strasti, následne: Prvý čas

9:00 Kráľovské hodinky

16:00 Večiereň s uložením plaštenice

 

Veľká Sobota, 16. apríla 2022

8:00 Jeruzalemská nadhrobná utiereň

16:00 Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

21:30 Čítanie Skutkov sv. apoštolov Následne: Nadhrobná polnočnica (Pozor zmena! Začiatok sa predsunul na 21.30; nie ako bolo plánované o 22.00.

 

 

Nedeľa PASCHY, 17. apríla 2022

5:30 Utiereň Vzkriesenia Následne: Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

9:00 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

10:30 Sv. liturgia (slovenská)

17:00 Sv. liturgia (slovenská) Následne: Veľká paschálna večiereň

Po sv. liturgiách bude možnosť dať si posvätiť paschálne jedlá.