Home Zo života eparchie SVÄTÝ A VEĽKÝ TÝŽDEŇ

SVÄTÝ A VEĽKÝ TÝŽDEŇ

by Stano Gabor
0 comment


Spomienke na posledné dni pozemského života nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista je v byzantsko-slovanskom obrade venovaný Svätý a Veľký týždeň. Sprítomňuje tajomnú večeru, utrpenie a smrť Ježiša Krista a udalosti, ktoré jej predchádzali, ale má aj výrazný eschatologický rozmer.

Svätý a Veľký týždeň sa začína Svätý a Veľkým pondelkom a končí sa Svätou a Veľkou sobotou. V prvé tri dni Svätého a Veľkého týždňa sa na liturgiách vopred posvätených darov číta zo starozákonných kníh Exodus a Jób a z evanjelií.

Exodus rozpráva o židovskej Pasche, totiž o prechode Božieho ľudu z egyptského
otroctva do zasľúbenej zeme. Vskutku slovo „pascha“ (hebr. pésah) znamená „prechod“.

Kresťania, ktorí sa považujú za nový Boží ľud, vykladajú túto židovskú udalosť ako predobraz
Kristovej paschy, ktorá im umožnila osobný prechod zo smrti v hriechu do života v Bohu.
Kniha Jób, ktorá vykresľuje Jóba ako muža utrpenia, je starozákonnou ikonou Ježiša
Krista. Toto čítanie oznamuje veľké tajomstvo Kristovho utrpenia, jeho poslušnosti a obety.
Eschatológia je témou týchto dní preto, lebo Kristovým utrpením, smrťou a vzkriesením
sa končí starý svet, starý vek a začína sa nový poriadok, nový svet (ktorý sa definitívne naplní
Kristovým druhým a slávnym príchodom).

Zdroj: svetkrestanstva.postoj.sk

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava