Napísal 10. mája 2020

Bohoslužobný program v nedeľu 10. mája v katedrále

8:00 Utiereň

9:00 Archijerejská sv. Liturgia (csl.)

10:30 Sv. liturgia (slov.)

12:00 Sv. liturgia (slov.)

17:00 Sv. liturgia (csl.)

Od stredy 6. mája 2020 sú znovu povolené verejné bohoslužby, pri dodržaní  epidemiologických opatrení. Kvôli obmedzenému počtu ľudí v chráme vzhľadom na vzdialenosti sme zvýšili počet nedeľných sv. liturgií na štyri. Okrem obvyklých sv. liturgií sme pridali sv. liturgiu o 12.00 v slovenskom jazyku a o 17.00 v cirkevnoslovanskom jazyku.

Aby sme predišli prekročeniu počtu 40 veriacich na jednej sv. liturgii, prosíme Vás, aby ste sa zapísali do vytvoreného formulára:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ef2cBGDbbulWc_V8oCynnog1KV21pJBuHJO79JZOWD4/edit#gid=0

Zapisovať stačí len priezvisko a zaplniť ním počet koloniek podľa počtu účastníkov z danej rodiny. Priložený formulár obsahuje len sv. liturgie v nedeľu, 10. 5. 2020.

Pre ďalšiu nedeľu (17. 5. 2020) pošleme nový formulár s prípadnými úpravami podľa aktuálnej situácie.

Naďalej platí výnimka z povinnosti účasti na nedeľnej a sviatočnej sv. liturgii, takže Vás naďalej pozývame k sledovaniu bohoslužieb z nášho chrámu aj prostredníctvom internetového prenosu na odkaze:

https://www.youtube.com/channel/UC3TLgzsBUTGbCrD1R-u0QmA/live

Zdroj: Stauros 9/2020