archív pozvánok

Napísal 15. novembra 2021

Pozvánka na Trnavskú novénu

Napísal 2. októbra 2021

Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách

Napísal 6. augusta 2021

PASTORAČNÁ PRÍRUČKA PRE GRÉCKOKATOLÍKOV K DUCHOVNEJ PRÍPRAVE NA NÁVŠTEVU SVÄTÉHO OTCA V PREŠOVE

Napísal 29. júla 2021

Pozvánka na odpust do Prievidze

Napísal 29. júna 2021

Pozvánka na eparchiálny odpust sv. Petra a Pavla v katedrále

Napísal 11. júna 2021

Pozvánka na eparchiálnu púť do Šaštína

Napísal 21. mája 2021

Verejné bohoslužby v katedrále od 19. apríla 2021

Napísal 1. apríla 2021

Bohoslužobný program v katedrále vo Veľkom týždni a na Paschu 2021

Napísal 29. marca 2021

Východná kongregácia vydala pred rokom INŠTRUKCIE OHĽADOM PASCHÁLNYCH SLÁVENÍ v čase pandémie

Napísal 25. marca 2021

Zjednotení – Modlitby mladých za mladých

Napísal 16. marca 2021

Kánon sv. Andreja Krétskeho v Bratislave

Napísal 17. februára 2021

Modlitba Kánona sv. Andreja Krétskeho dnes z Bratislavy

Napísal 6. januára 2021

Bohoslužobný program v katedrále na sviatky Bohozjavenia

Napísal 5. januára 2021

Priamy prenos sviatočnej liturgie na Bohozjavenie na Rádiu Regina (Slovenský rozhlas)

Napísal 6. novembra 2020

Hierarchovia pozývajú k spoločnej modlitbe žaltára a panychíde za zosnulých

Napísal 23. októbra 2020

Spojme sa dnes večer pri modlitbe posvätného ruženca

Napísal 19. októbra 2020

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

Napísal 19. septembra 2020

Pozvánka na odpust