Home Rada hierarchov Druhé zasadanie Rady hierarchov

Druhé zasadanie Rady hierarchov

by admin
0 comment

V Prešove sa stretla Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi

Na druhom riadnom zasadaní Rady hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku sa v piatok 27. februára stretli v Prešove traja gréckokatolícki biskupi – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR a bratislavský eparcha Peter Rusnák. Emeritný biskup Ján Hirka, ktorý je tiež členom Rady, sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil.
Biskupi, po zapracovaní posledných úprav, schválili spoločný štatút Gréckokatolíckej metropolitnej liturgickej komisie. Venovali sa jej pôsobeniu a rozhodli o niektorých otázkach, ktorým by sa mala venovať. Ide napríklad o otázku pôstnej disciplíny.
„So záujmom sme si vypočuli informáciu vladyku Milana o 6. svetovom stretnutí rodín v Mexiku, ktoré sa konalo v januári na tému Rodina ako vychovávateľka k hodnotám“, povedal vladyka Ján a doplnil, že „v tejto súvislosti sme opätovne potvrdili ako prioritu pastorácie aj v Gréckokatolíckej cirkvi práve mládež a rodinu. Informoval som vladyku Milana a Petra o archieparchiálnych formačných centrách: pre mladých v Juskovej Voli a pre rodinu na Sigorde, ktoré už pôsobia.“
Vladyka Milan dodal: „V Mexiku sa rozprávalo o tom, že človek sa dnes venuje natoľko získavaniu materiálnych dobier, že často zanedbáva duchovné. Často krát sa potom ľudia ocitnú v situácii, že sa im rozvracia rodina.“
Členovia Rady hovorili o ťažkostiach, s ktorými sa rodina dnes stretáva, ale aj o mnohých pozitívnych príkladoch rodinného života. Každý z biskupov sa vo svojej eparchii rodinám konkrétne venuje, kňazi vo farnostiach poznajú mnohé duchovné, ale aj hmotné potreby rodín. Cirkev sa im podľa svojich možností snaží pomáhať, konštatovali vladykovia.
Rada hierarchov sa zaoberala aj prípravami na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktoré budeme sláviť v roku 2013. K tomuto roku smeruje aj Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013. Všetci sa stotožnili s návrhom vladyku Petra usporiadať k tomuto jubileu spoločnú púť gréckokatolíkov buď na Velehrad alebo na Devín. Na programe rokovania bola aj otázka kánonického uznania Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme. Je k tomu potrebné splniť niekoľko podmienok, z ktorých niektoré už spĺňame, napríklad počet stabilných pedagógov na plný úväzok.
Historicky prvé riadne zasadanie Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa uskutočnilo 1. októbra 2008 v Prešove. Jej vznik vyplynul z metropolitného usporiadania tejto cirkvi v roku 2008. Metropolitovi vo výkone jeho moci pomáha práve Rada hierarchov, ktorá je zákonodarným zborom. Uskutočňuje sa na nej jeden z najdôležitejších znakov a symbolov východnej cirkevnej identity – princíp synodality. Okrem noriem spoločného a partikulárneho práva sa riadi aj štatútom, ktorý schválila Svätá stolica.
Termín nasledujúceho riadneho zasadania Rady hierarchov bol dohodnutý na 5. jún 2009.

Ľubomír Petrík

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava