Home Rada hierarchov Tretie zasadanie Rady hierarchov

Tretie zasadanie Rady hierarchov

by admin
0 comment

V Prešove rokovala Rada hierarchov

Na svojom treťom riadnom zasadnutí sa v piatok 5. júna stretla v Prešove Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Rokovania sa zúčastnili všetci traja gréckokatolícki sídelní biskupi – prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ, košický eparcha Milan Chautur CSsR a bratislavský eparcha Peter Rusnák. Emeritný prešovský biskup Ján Hirka zo zdravotných dôvodov ospravedlnil svoju neúčasť a ubezpečil spolubratov v biskupskej službe, že s nimi bude duchovne spojený.
Rokovanie biskupi začali v arcibiskupskej kaplnke modlitbou Akatistu k Svätému Duchu. Počas pracovnej časti sa okrem iného zaoberali jedným z bodov zo Stretnutia gréckokatolíckych biskupov Európy, ktoré sa uskutočnilo v máji tohto roka v Užhorode na Ukrajine. Ide o slávenie iniciačných sviatostí v spojení so svätou liturgiou a slávenie sviatosti manželstva so svätou liturgiou. Návrhy prof. Petra Galadzu z Kanady, ktoré prezentoval v Užhorode, sú akceptovateľné aj na našom území. Konkrétne pokyny pre kňazov v tejto záležitosti pripraví Gréckokatolícka metropolitná liturgická komisia. Ďalej sa otcovia biskupi vyjadrili k otázke prijímania Eucharistie u detí. Ide o veľmi aktuálnu skutočnosť, ktorú ešte budú ďalej riešiť. Venovali sa aj iným liturgickým a pastoračným otázkam. Oboznámili sa tiež s výzvou Environmentálnej subkomisie KBS k zodpovednému prístupu k odpadom a prihlásili sa k iniciatíve za čistotu prostredia vo farnostiach. Zaoberali sa aj aktuálnymi udalosťami Gréckokatolíckej cirkvi vo svete, konkrétne biskupskou vysviackou nového sekretára Kongregácie pre východné cirkvi Mons. Cyrila Vasiľa SJ v Ríme a otázkami spojenými s púťou gréckokatolíckych veriacich na túto slávnosť do Ríma, ako aj plánovanou biskupskou vysviackou nového gréckokatolíckeho križevackého biskupa v Chorvátsku Mons. Nikolu Nina Kekiča.
Radu hierarchov zakončili Eucharistickou pobožnosťou v arcibiskupskej kaplnke.

Ľ. Petrík

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava