Home Liturgický kalendár - 2011 Druhý týždeň Štyridsiatnice

Druhý týždeň Štyridsiatnice

by admin
0 comment

Počas tohto týždňa sa na večierni číta príbeh o Kainovi a Ábelovi a v piatok začína príbeh o Noemovi. V stredu a piatok tohto týždňa sa slúži Liturgia vopred posvätených darov.


Pondelok, 14. marec 2011

Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu – 8. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Benedikt.

Toto je plne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia: Iz 4,2 – 5,7b = z daného dňa.
Večiereň. Parémie:  Gn 3,21 – 4,7;   Prís 3,34 – 4,22 = obidve z daného dňa.

 

Utorok,15. marec 2011

Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu – 9. deň Štyridsiatnice. Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci.

Toto je plne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia: Iz 5, 7 – 16 = z daného dňa.
Večiereň. Parémie na večierni:  Gn 4, 8 – 15;   Prís 5, 1 – 15 = obidve z daného dňa.

 

Streda, 16. marec 2011

Streda druhého týždňa Veľkého pôstu – 10. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Sabinus a Papas.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia: Iz 5, 16 – 25 = z daného dňa.
Liturgia vopred posvätených darov (LVPD). Parémie:  Gn 4, 16 – 26;   Prís 5,15 – 6,3a = obidve z daného dňa.

 

Štvrtok, 17. marec 2011

Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek.

Toto je plne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia: Iz 6, 1 – 12 = z daného dňa.
Večiereň. Parémie:  Gn 5, 1 – 24;   Prís 6, 3 – 20 = obidve z daného dňa.

 

Piatok, 18. marec 2011

Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia: Iz 7, 1 – 14a = z daného dňa.
Liturgia vopred posvätených darov. Parémie:  Gn 5,32 – 6,8;   Prís 6,20 – 7,1 = obidve z daného dňa.

 

Sobota, 19. marec 2011

Sobota druhého týždňa Veľkého pôstu – Druhá zádušná sobota – 13. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Chryzant a Dária.

Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Apoštol: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = o zosnulých.
Evanjelium: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = o zosnulých.

 

Nedeľa, 20. marec 2011

NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU

14. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu.

2. hlas
10. utierňové evanjelium

Utiereň. Evanjelium: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.
Božská liturgia sv. Bazila Veľkého. Apoštol: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele.
Evanjelium: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele.
Večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho.

Poznámka: Pravoslávne a niektoré katolícke Triode predpisujú na túto nedeľu Sviatok sv. Gregora Palamu, solúnskeho arcibiskupa, divotvorcu (1296 – 1359). Ešte pred sv. Gregorom Palamom sa osobitne pripomínala na Druhú pôstnu nedeľu spomienka na sv. Polykarpa.

Ikona: sv. Gregor Palamas


Spracoval: o. Marcel Gajdoš.

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava