Home Rada hierarchov V Prešove zasadala Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolie

V Prešove zasadala Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolie

by admin
0 comment
Na svojom 8. riadnom zasadaní sa v stredu 9. marca stretla na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolie sui iuris na Slovensku. Na zasadaní sa zúčastnil aj apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Mario Giordana. Rokovanie viedol prešovský arcibiskup-metropolita Mons. Ján Babjak SJ a zúčastnili sa ho aj košický eparcha (biskup) Mons. Milan Chautur CSsR a bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák.Vladyka Milan sa v duchovnom slove venoval vzácnemu času veľkého pôstu, ktorý sme v Gréckokatolíckej cirkvi začali v pondelok a v Rímskokatolíckej cirkvi sa začal práve v stredu. Mons. Mário Giordana vo svojom príhovore vychádzal z výzvy Božieho sluhu Jána Pavla II., obsiahnutej v apoštolskom liste Nuovo millennio ineunte, aby sa Cirkev stala domovom pre všetkých a školou vzájomnej komúnie. To sa môže uskutočniť iba tak, keď sa staneme nositeľmi a zvestovateľmi lásky, ktorou nás miluje Kristus. Otec nuncius poďakoval otcovi arcibiskupovi a otcom biskupom za ich peknú prácu a elán, s akým robia pastoračnú službu. „Je vašou úlohou – a zdá sa mi, že sa o to snažíte s veľkou zodpovednosťou – tú odhodlanosť a sviežosť duchovného života vašich miestnych cirkví, vitalitu vyvierajúcu z bratskej komúnie medzi vami navzájom i medzi vašimi najbližšími spolupracovníkmi a kňazmi naďalej zveľaďovať a chrániť. Želám vám, aby ste i naďalej dokázali budovať spoločnými silami tento domov, ktorým je vaša cirkev, obnovená a posilnená utrpením a krížmi svojej minulosti“, povedal v závere nuncius.
Vladyka Ján prečítal list emeritného biskupa Mons. Jána Hirku, ktorý vladykov pozdravil a ubezpečil ich o tom, že rokovanie Rady hierarchov sprevádza modlitbami.

Základný dokument Gréckokatolíckej cirkvi sa biskupi rozhodli ešte zaslať arcibiskupovi Mons. Cyrilovi Vasiľovi SJ do Ríma, aby ho prezrel a prípadne upravil. Zaoberali sa otázkami spojenými s púťou veriacich na blahorečenie Božieho služobníka Jána Pavla II., ktoré sa uskutoční 1. mája 2011 v Ríme.
Spresnili niektoré záležitosti ohľadom 2. Metropolitnej púte Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku k Božiemu milosrdenstvu do Krakova, ktorá sa uskutoční v sobotu 28. mája 2011. Dohodli sa, že homíliu ohlási vladyka Peter. Hlavným celebrantom archijerejskej svätej liturgie bude vladyka Ján. Schválili vydanie pripravenej liturgickej knihy Apoštolár.
Rozhodli o tom, že poveria Metropolitnú liturgickú komisiu prípravou návrhu pre pohreb nenarodených detí.

Stotožnili sa s návrhom duchovnej prípravy na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, ktorý vypracoval ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek. Navrhuje zoznamovať sa v priebehu tejto duchovnej prípravy na Slovensku s Katechizmom Katolíckej cirkvi. Hierarchovia sa venovali aj otázke navrhnutých erbov pre ľutinskú baziliku a gréckokatolícky kňazský seminár, ktoré je potrebné riešiť spolu s Konferenciou biskupov Slovenska, aby boli v súlade s erbmi ostatných bazilík a kňazských seminárov, ako aj niektorým ďalším záležitostiam, ktoré sa týkajú Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Popoludní si spolu s apoštolským nunciom prezreli zrekonštruované a nové priestory na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity – aulu, kaplnku, zasadaciu miestnosť.

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku bola na metropolitný hierarchický stupeň povýšená 30. januára 2008 Svätým Otcom Benediktom XVI. Do Prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris patria Prešovské arcibiskupstvo, ktoré je aj centrom metropolie, Košická eparchia (diecéza) a Bratislavská eparchia. Rada hierarchov, ktorá je zákonodarným orgánom metropolie sui iuris, sa na svojom prvom riadnom zasadaní stretla 1. októbra 2008. Jej štatút schválila Svätá stolica.

Zdroj: Achieparchiálny a metropolitný úrad Prešov/Ľubomír Petrík

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava