Napísal 12. októbra 2018

Konala sa ďakovná púť bratislavskej eparchie do Ríma

Foto:© Servizio Fotografico – Vatican Media 

Pri príležitosti desiateho výročia zriadenia bratislavskej eparchie (2008) sa v ďnoch 5. až 8 októbra t.r. konala eparchiálna púť do Ríma. Takmer stovka našich pútnikov vedená eparchom – vladykom Petrom Rusnákom sa tak pridala k vyše tisícke pútnikov z prešovskej archieparchie, ktorí prišli do večného mesta, aby si pripomenuli dvojsté výročie ustanovenia Prešovskej eparchie, ako aj ďalšie významné výročia, ktoré Gréckokatolícka cirkev na Slovensku tohto roku slávi.

Jedným z vrcholných momentov programu púte bola účasť na osobitnej audiencii, ktorú slovenským gréckokatolíkom udelil Svätý Otec František v sobotu doobeda v Aule Pavla VI.

Poobede sa pútnici zúčastnili na archijerejskej liturgii v Bazilike Santa Maria Maggiore, pri ktorej si mali možnosť vypočuť homíliu arcibiskupa Cyila Vasiľa. Ako uviedol sekretár východnej kongregácie, tento rímsky chrám je pre gréckokatolíkov osobitne významný: práve na oltár tejto baziliky položil pred 1150 rokmi pápež Hadrián slovanské liturgické texty, ktoré tu na schválenie priniesli sv. Cyril a Metod.

V nedeľu napoludnie sa pútnici zhromaždili na Svätopeterskom námestí, aby si vypočuli krátky príhovor Svätého Otca a pomodlili sa spoločne Anjel Pána. V rámci pozdravov jednotlivým skupinám pútnikov, pápež nezabudol pozdraviť aj gréckokatolíkov zo Slovenska.

Poobede sa pútnici mali možnosť zúčastniť na archijerejskej svätej liturgii v Bazilike svätého Petra, za hlavným oltárom pri Katedre sv. Petra, pri ktorej predniesol homíliu prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, ktorý sa v týchto dňoch zúčastňuje na biskupskej synode na tému: Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania.

Pútnici mali možnosť navštíviť aj mnohé pamätihodnosti a chrámy mesta Ríma, ako napr. Baziliku sv. Pavla za hradbami, Baziliku sv. Kríža, a tiež Baziliku sv. Jána v Lateráne. Práve v nej symbolicky ukončili púť bratislavskej eparchie v pondelok slávením archijerejskej liturgie, ktorej predsedal bratislavský eparcha vladyka Peter za účasti viacerých kňazov a spevu prešovských bohoslovcov. Ako vladyka v homílii uviedol, Kristus má pre každého z nás slovo na každý deň. Je dôležité, aby sme tento moment, ten kairos nepremeškali, lebo práve v ňom  sa  sústredí a je mimoriadne intenzívna božia milosť.

Veriacim, kňazom i biskupom však niekedy hrozí riziko, že „v istej chvíli ako keby sme zabudli na Božiu prítomnosť… Niekedy si Pána Ježiša ani nevšimneme, že stojí pri dverách a klope, lebo nám chce niečo povedať: Dnes mám pre teba jedno slovo. A to slovo je slovo spásy, slovo lásky, to nie je určite nejaké karhanie alebo nejaké prenasledovanie, ale skôr naopak: Dnes sa ti chcem zjaviť v celej svojej láske, tak ako tomu Šimonovi, ako tej hriešnici, ako tým všetkým stolujúcim z evanjeliového príbehu.“

Povzbudení vo viere a naplnení vďačnosťou za prijaté milosti na tejto púti a osobitne za historickú audienciu u Svätého Otca sa pútnici vrátili do svojich domovov a farností.

Foto: Archív Eparchie

-sg-

Kategória: Zo života eparchie