Home Zo života eparchie Odpustová slávnosť v Brezne – „Buďme tvorcami pokoja“

Odpustová slávnosť v Brezne – „Buďme tvorcami pokoja“

by Stano Gabor
0 comment

Na štvrtú nedeľu Päťdesiatnice 7. mája t.r. slávila Gréckokatolícka farnosť v Brezne odpustovú slávnosť, pri ktorej si farníci uctili veľkňaza, blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopka, patróna farnosti. Samotnej odpustovej slávnosti predchádzala veľká večiereň s požehnaním litijných darov, slávená v predvečer odpustu a Moleben k bl. Vasiľovi pred nedeľnou bohoslužbou. Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Peter Rusnák bratislavský eparchiálny biskup; spolu sním slávili sv. liturgiu o. Peter Sabol – kancelár eparchiálného úradu o. Mariám Sabol – protopresbyter a farár z Telgártu, o. Ján Krupa – farár z Banskej Bystrice, o. Miroslav Bartoš – farár z Popradu a domáci kňaz o. Ján Kovaľ. Na odpustovej slávnosti sa okrem domáci farníkov zišli aj veriaci z okolitých farností dekanátu.

Vladyka Peter v homílii vychádzal z nedeľného evanjelia, v ktorom zaznela jasná Ježišova otázka: „Chceš ozdravieť?“ Kristus od nás očakáva jasnú odpoveď. Boh totiž potrebuje človeka, aby sa mohol jeho pokoj, jeho láska, jednota šíriť ďalej. Práve blahoslavený Vasiľ dal Bohu odpoveď na pozvanie, ktoré mu Boh adresoval. A dnes ho oslavujeme ako muža, „ktorý tíšil búrky vášní, nezhôd a sporov.“ Stal sa tvorcom pokoja, aj napriek utrpeniu, prenasledovaniu a bolesti. Všetci sme pozvaní stať sa Božími deťmi, ktorí sú tvorcovia pokoja.

Na záver Eucharistie nasledovalo myrovanie a poďakovanie vladykovi Petrovi za jeho účasť na slávení Eucharistie a ohlásenie Božieho slova, ktoré mu v mene zhromaždených veriacich vyslovila Mária Dologová. Odpustová slávnosť pokračovala spoločným obedom. Tak ako každá odpustová slávnosť aj táto bola pre miestnu farnosť časom požehnania a utvrdením sa vo viere a jednote farského spoločenstva.

Ján Kovaľ, Brezno
Foto: Daniel Kupec

You may also like

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava