Pozvánky

Program vladykov

V bratislavskej gréckokatolíckej katedrále sa v sobotu 29. júna konala eparchiálnu odpustová slávnosť ku cti svätých, slávnych a všechválnych najvyšších apoštolov Petra a Pavla – patrónov eparchie. Na pozvanie vladyku Petra …

Liturgický kalendár

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava