Home Liturgický kalendár - 2011 Piaty týždeň Štyridsiatnice

Piaty týždeň Štyridsiatnice

by admin
0 comment

Piaty týždeň Štyridsiatnice

V piatom týždni Štyridsiatnice spievame Veľký kánon Andreja Krétskeho, čím znovu potvrdzujeme naše odhodlanie nasledovať Krista. V piatok čítame o Abrahámovej viere, keď bol ochotný obetovať svojho vlastného syna Izáka. To, čo Boh nedovolil vykonať Abrahámovi, dovolil uskutočniť na Kristovi, ktorý bol obetovaný za život sveta.

Na nasledujúci týždeň sú predpísané tri liturgie vopred posvätených darov (okrem stredy a piatku aj vo štvrtok Veľkého kánona).

 

Pondelok 4. apríl 2011

Pondelok piateho týždňa Veľkého pôstu – 29. deň Štyridsiatnice. Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley.

Toto je plne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia: Iz 37,33 – 38,6 = z daného dňa.
Večiereň. Parémie:  Gn 13, 12 – 18;   Prís 14,27 – 15,4 = obidve z daného dňa.

 

Utorok, 5. apríl 2011

Utorok piateho týždňa Veľkého pôstu – 30. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci.

Toto je plne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia: Iz 40, 18 – 31 = z daného dňa.
Večiereň. Parémie:  Gn 15, 1 – 15;   Prís 15, 7 – 19 = obidve z daného dňa.
Ak sa zajtra berie 2. možnosť, tak aj:  a) Prís 10, 7. 6. 3, 13–16. 8, 6. 34–35. 4. 12. 14. 17. 5–9. 1, 23. 15, 4;   b) Prís 10, 31–32. 11, 2. 10, 2. 11, 7. 19. 13, 2. 9. 15, 2. 14, 33. 22, 12 + Múd 6, 12–16. 7, 30. 8, 2–4. 7–9. 17–18. 21. 9, 1–5. 10–11. 14;   c) Prís 29, 2 + Múd 4, 1. 14. 6, 11. 17–18. 21–23. 7, 15–16. 21–22. 26–27. 29. 10, 9–10. 12. 7, 30. 2, 1. 10–17. 19–22. 15, 1. 16, 13 + Prís 3, 34 = všetky tri svätému Metodovi.

 

Streda, 6. apríl 2011

Streda piateho týždňa Veľkého pôstu – 31. deň Štyridsiatnice.

A BUĎ: Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup.
ALEBO: Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov – polyelejný sviatok bez bdenia.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia: Iz 41, 4c – 14 = z daného dňa.
Liturgia vopred posvätených darov (LVPD): Parémie: Gn 17, 1 – 9;  Prís 15,20 – 16,9 = obidve z daného dňa.

Ak sa berie 2. možnosť, tak aj:
Utiereň. Evanjelium:  Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Metodovi.
Liturgia vopred posvätených darov. Apoštol:  318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Metodovi. Evanjelium:  Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Metodovi.

 

Štvrtok, 7. apríl 2011

Štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu – 32. deň Štyridsiatnice – deň Veľkého kajúceho kánona svätého Andreja Krétskeho.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia: Iz 42, 5 – 16 = z daného dňa.
Liturgia vopred posvätených darov. Parémie:  Gn 18, 20 – 33;   Prís 16,17 – 17,17 = obidve z daného dňa.

 

Piatok, 8. apríl 2011

Piatok piateho týždňa Veľkého pôstu – 33. deň Štyridsiatnice. Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés.

Toto je čiastočne aliturgický deň.

Šiesta hodinka. Parémia na 6. hodinke: Iz 45, 11 – 17 = z daného dňa.
Liturgia vopred posvätených darov. Parémie:  Gn 22, 1 – 18;   Prís 17,17 – 18,5 = obidve z daného dňa.

 

Sobota, 9. apríl 2011

Sobota piateho týždňa Veľkého pôstu – Akatistová sobota – 34. deň Štyridsiatnice.

Božská liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Apoštol: 322. začalo (Hebr 9, 24 – 28) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.
Evanjelium: Mk 35. začalo (8, 27 – 31) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42. 11, 27–28) = Bohorodičke.

Počas utierne sa spieva Akatist (oficiálna modlitba východnej cirkvi ku cti Presvätej Bohorodičky) rozdelený na tri časti. V niektorých farnostiach spievajú samotný Akatist (bez utierne) v piatok večer namiesto Liturgie vopredposvätených darov. Počas Akatistu by všetci zhromaždení mali stáť. Kňaz, oblečený vo felóne a epitrachile, stojí počas spevu Akatistu pred prestolom alebo ikonou Bohorodičky umiestnenou na tetrapóde.

 

Nedeľa, 10. apríl 2011

NEDEĽA PIATEHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – Pamiatka našej prepodobnej matky Márie Egyptskej

35. deň Štyridsiatnice. (Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci.)

5. hlas
2. utierňové evanjelium

Utiereň. Evanjelium: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.
Božská liturgia sv. Bazila Veľkého: Apoštol: 321. začalo od polovice (Hebr 9, 11 – 14) = z radovej nedele, a 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Márii Egyptskej.
Evanjelium: Mk 47. začalo (10, 32b – 45) = z radovej nedele, a Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Márii Egyptskej.

 

You may also like

Leave a Comment

Kontakt

Gréckokatolícky eparchiálny úrad 

@2022 – Gréckokatolícka eparchia Bratislava